Pháp luật lao động

01/2020/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 01/2020/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10/2/2020
Ngày hiệu lực: 26/03/2020
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: BLĐTBXH
Tệp đính kèm: 202031993311-BEAVCCI.pdf
Quay lại