Pháp luật lao động

29/2019/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: Hết hiệu lực
Số ký hiệu: 29/2019/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
Ngày ban hành: Ngày 20/3/2019
Ngày hiệu lực: 20/03/2019
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính phủ
Tệp đính kèm: 2019114103523-BEAVCCI.pdf
Quay lại