Pháp luật lao động

15/2019/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 15/2019/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp
Ngày ban hành: Ngày 01/02/2019
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính phủ
Tệp đính kèm: 2019114101952-BEAVCCI.pdf
Quay lại