Pháp luật lao động

121/2018/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 121/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
Ngày ban hành: 13/09/2018
Ngày hiệu lực: 13/09/2018
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính phủ
Tệp đính kèm: 2018924101510-BEAVCCI.pdf
Quay lại