Pháp luật lao động

04/2018/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 04/2018/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Sửa đổi một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Ngày ban hành: 22/06/2018
Ngày hiệu lực: 22/06/2018
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: MOLISA
Tệp đính kèm: 201872594622-BEAVCCI.pdf
Quay lại