Pháp luật lao động

Thông tin văn bản 49/2016/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 49/2016/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn
Ngày ban hành: 28/12/2016
Ngày hiệu lực: 28/12/2016
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính phủ
Tệp đính kèm: 20186279310-BEAVCCI.pdf
Quay lại