Pháp luật lao động

Thông tin văn bản 50/2016/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 50/2016/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn
Ngày ban hành: 28/12/2016
Ngày hiệu lực: 28/12/2016
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính phủ
Tệp đính kèm: 201862792918-BEAVCCI.pdf
Quay lại