Pháp luật lao động

Thông tin văn bản 44/2017/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 44/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày ban hành: 14/04/2017
Ngày hiệu lực: 14/04/2017
Loại văn bản: Công ước
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính phủ
Tệp đính kèm: 201862791919-BEAVCCI.pdf
Quay lại