Pháp luật lao động

Thông tin văn bản 35/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 35/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 29/12/2017
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính phủ
Tệp đính kèm: 201832081139-BEAVCCI.pdf
Quay lại