Pháp luật lao động

Thông tin văn bản 36/2017/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu: 36/2017/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản: Ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 29/12/2017
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ: Chính phủ
Tệp đính kèm: 20183208924-BEAVCCI.pdf
Quay lại