Sự kiện

19/11/2018: Hội thảo cập nhật các nội dung mới trong bộ luật lao động liên quan đến đối thoại xã hội và thương lượng tập thể

Sáng nay, ngày 19/11/2018, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) phối hợp với Liên đoàn Doanh nghiệp Na - Uy (NHO) tổ chức Hội thảo “ Cập nhật các nội dung mới trong Bộ Luật lao động liên quan đến đối thoại xã hội và thương lượng tập thể”.

30-31/5/2018: Hội thảo Nhận diện Quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Ngày 30-31/5/2018, taị Hà Nội Văn phòng Giới sử dụng lao động đã tổ chức Hội thảo nhận diện quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

10/5/2018: Chương trình Toạ đàm phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.

BEA và ILO phối hợp tổ chức Toạ đàm phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.

18 -19/4/2018: Truyền thông nạng xã hội là đòn bẩy cho giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

Ngày 18 -19/4/2018, tại Hoà Bình, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA) phối hợp với Liên đoàn Giới chủ Na Uy (NHO) tổ chức hội thảo về truyền thông mạng xã hội.

3-4/4/2018: Lập kế hoạch chiến lược hoạt động và điều phối dự án ILO NIRF – VCCI

Ngày 3-4/04/2018, tại Hà Nội, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA) phối hợp với tổ chức lao động quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo lập kế hoạch chiến lược hoạt động và điều phối dự án ILO NIRF – VCCI.

6-7/4/2018: Hợp tác Văn phòng Giới sử dụng lao động và USAID nhằm tăng trưởng toàn diện

Ngày 6-7/4/2018, tại Hà Nội, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA) phối hợp với tổ chức USAID (GIG) tổ chức hội thảo hợp tác giữa Văn phòng Giới sử dụng lao động/ VCCI và dự án quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của USAID.

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)