Sự kiện

19/11/2018: Tập huấn Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc và cập nhật tình hình sửa đổi Bộ Luật Lao động

Hôm nay, ngày 19/12/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các tổ chức Oxfam, Australian AID, Investing Women, CARE, iSEE tổ chức Khoá tập huấn Thúc đẩy Bình đẳng giới tại nơi làm việc và cập nhật tình hình sửa đổi Bộ Luật Lao động.

21/11/2018: Hội nghị Người sử dụng lao động năm 2018 – Hợp tác doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo và tuyển dụng

Sáng nay, ngày 21/11/2018, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Liên đoàn doanh nghiệp Na – Uy (NHO) tổ chức hội nghị Người sử dụng lao động 2018. Hội nghị năm nay tập trung vào chủ đề Hợp tác doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo và tuyển dụng.

19/11/2018: Hội thảo cập nhật các nội dung mới trong bộ luật lao động liên quan đến đối thoại xã hội và thương lượng tập thể

Sáng nay, ngày 19/11/2018, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) phối hợp với Liên đoàn Doanh nghiệp Na - Uy (NHO) tổ chức Hội thảo “ Cập nhật các nội dung mới trong Bộ Luật lao động liên quan đến đối thoại xã hội và thương lượng tập thể”.

30-31/5/2018: Hội thảo Nhận diện Quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Ngày 30-31/5/2018, taị Hà Nội Văn phòng Giới sử dụng lao động đã tổ chức Hội thảo nhận diện quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

10/5/2018: Chương trình Toạ đàm phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.

BEA và ILO phối hợp tổ chức Toạ đàm phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.

18 -19/4/2018: Truyền thông nạng xã hội là đòn bẩy cho giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

Ngày 18 -19/4/2018, tại Hoà Bình, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA) phối hợp với Liên đoàn Giới chủ Na Uy (NHO) tổ chức hội thảo về truyền thông mạng xã hội.

Trang 1 trong tổng số 2 trang (18 tin)