Ấn phẩm

Infographic: Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơi

Mar 2 2021 9:00AM GMT + 7

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Văn phòng giới sử dụng lao động (VCCI) phối hợp cùng với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) xây dựng bộ tài liệu (infographic và Tờ rơi) về các chủ đề như: Thời giờ làm việc; Kỷ luật lao động; Đối thoại; Thỏa ước lao động tập thể… Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật lao động trong bối cảnh mới.
Infographic: Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơiInfographic: Thời giờ làm việc, Thời giờ nghỉ ngơi - Ngày nghỉ trong năm
MinhTu Do

File tài liệu: 202132113828-BEAVCCI.pdf

Trang 1 trong tổng số 3 trang (31 tin)