Ấn phẩm

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Aug 31 2020 9:00AM GMT + 7

Những điểm mới trong BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Văn phòng Giới sử dụng lao động - VCCI xin giới thiệu Tờ rơi (leaflet) về NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Nội dung bao gồm các thông tin liên quan đến Hợp đồng lao động; Chính sách tiền lương; Thời giờ làm việc; Kỷ luật lao động; Đối thoại; Thỏa ước lao động tập thể… Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật lao động trong bối cảnh mới.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019
Những điểm mới của Bộ Luật lao động 2019

Tải tờ rơi "Những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019" về TẠI ĐÂY

Trang 1 trong tổng số 2 trang (20 tin)