Tham gia ý kiến

Dự thảo: Nghị định Quy định về danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công

May 13 2020 11:00AM GMT + 7

Nghị định này quy định về danh mục nơi sử dụng lao động không được đình công và giải quyết tranh chấp lao động tại nơi sử dụng lao động không được đình công theo quy định tại Điều 209 của Bộ luật Lao động.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/05/2020. Ngày hết hạn: 04/07/2020

Lĩnh vực văn bản: Quan hệ lao động

Loại văn bản: Nghị định

File tài liệu: 202051315300-BEAVCCI.pdf