Ấn phẩm

Cam kết về lao động trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)

MinhTu Do April 22 2020 9:00 GMT+

EVFTA được Uỷ ban Châu Âu mô tả là thoả thuận tự do thương mại tham vọng nhất từng được ký kết với một quốc gia đang phát triển. Việt Nam có một nền kinh tế phát triển nhanh và cạnh tranh, trong 10 năm qua thương mại hai chiều với Liên minh Châu Âu (EU) đã tăng gấp 5 lần.

EVFTA được Uỷ ban Châu Âu mô tả là thoả thuận tự do thương mại tham vọng nhất từng được ký kết với một quốc gia đang phát triển. Việt Nam có một nền kinh tế phát triển nhanh và cạnh tranh, trong 10 năm qua thương mại hai chiều với Liên minh Châu Âu (EU) đã tăng gấp 5 lần. Đến năm 2035, thoả thuận thương mại tự do dự kiến có khả năng đem lại cho kim ngạch xuất khẩu vào EU thêm 15 tỉ Euro (tương đương 16,4 tỉ USD) một năm.

Ngoài những lợi ích kinh tế, EVFTA cũng hướng tới việc thúc đẩy phát triển bền vững ở cả Việt Nam và EU. Hiệp định chú trọng tới tính bền vững trong lao động, xã hội và môi trường. Do vậy, giống như các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới khác, EVFTA có một chương riêng về Thương mại và Phát triển Bền vững. Điều này giúp đảm bảo thành quả bền vững và đôi bên cùng có lợi cho Việt Nam bằng cách tránh hiện tượng “cuộc đua xuống đáy” (race to the bottom) và giúp tăng trưởng trong hiện tại không làm mất đi các cơ hội của thế hệ tương lai.

Theo ILO

File tài liệu: 20204221534-BEAVCCI.pdf

Trang 1 trong tổng số 2 trang (20 tin)