An toàn vệ sinh lao động

Chuẩn bị nơi làm việc sẵn sàng cho COVID-19

MinhTu Do Mar 17 2020 9:30AM GMT + 7

Vào tháng 1 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát của một loại bệnh Coronavirus mới ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc là một Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế. WHO cho biết có nguy cơ mắc bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) là rất cao, và có nguy cơ lan sang các quốc gia khác trên thế giới.

WHO và các cơ quan y tế công cộng trên khắp thế giới đang hành động để ngăn chặn sự bùng phát COVID-19. Tuy nhiên, sự thành công không đến một cách đơn giản. Tất cả các bộ phận trong xã hội của chúng ta, bao gồm các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng, chúng ta là một phần rât quan trọng trong việc ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này.

 

Những cách đơn giản để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại nơi làm việc:

Các biện pháp tốn ít chi phí dưới đây sẽ giúp ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19 tại nơi làm việc. Người sử dụng lao động nên bắt đầu thực hiện những việc này ngay bây giờ, ngay cả khi COVID-19 chưa xuất hiện tại nơi làm việc. Người sử dụng lao động có thể giảm số ngày làm việc bị mất khi người lao động bị bệnh và ngăn chặn hoặc làm chậm sự lây lan của COVID-19 nếu nó xuất hiện tại những nơi làm việc.

·         Hãy đảm bảo rằng nơi làm việc sạch sẽ và hợp vệ sinh

o   Bề mặt (ví dụ: bàn và ghế) và các đồ vật (ví dụ: điện thoại, bàn phím) cần được lau bằng chất khử trùng thường xuyên

o   Tại sao? Bởi vì ô nhiễm trên các bề mặt mà nhân viên và khách hàng chạm vào là một trong những cách chính mà COVID-19 lây lan

·         Yêu cầu nhân viên, đối tác và khách hàng rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng

o   Đặt dụng nước rửa tay ở những nơi nổi bật xung quanh nơi làm việc. Hãy chắc chắn rằng những máy rút này thường xuyên được làm đầy lại.

o   Hiển thị áp phích quảng cáo rửa tay, thông tin của cơ quan y tế công cộng địa phương cho mọi người xem  cho hoặc xem trên www.WHO.int

o   Kết hợp điều này với các biện pháp liên lạc khác như đưa ra hướng dẫn từ nhân viên an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, giao ban tại các cuộc họp và thông tin trên mạng nội bộ để thúc đẩy rửa tay

o   Đảm bảo rằng nhân viên, đối tác và khách hàng có quyền vào những nơi họ có thể rửa tay bằng xà phòng và nước

o   Tại sao? Bởi vì rửa sẽ giết chết virus trên tay của bạn và ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19

·         Thúc đẩy tuyên truyền vệ sinh hô hấp tốt tại nơi làm việc

o   Hiển thị áp phích tuyên truyền vệ sinh hô hấp. Kết hợp điều này với các biện pháp liên lạc khác như đưa ra hướng dẫn từ các nhân viên an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, giao ban tại các cuộc họp và thông tin trên mạng nội bộ, v.v.

o   Đảm bảo rằng khẩu trang hoặc khăn giấy có sẵn tại nơi làm việc cho những người bị sổ mũi hoặc ho ,cùng với các thùng kín để xử lý vệ sinh

o   Tại sao? Bởi vì vệ sinh hô hấp tốt sẽ  ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19

·         Tư vấn cho nhân viên và đối tác  về quốc gia sắp đến trước khi đi công tác.

·         Phổ biến với nhân viên, đối tác và khách hàng của bạn rằng nếu COVID-19 bắt đầu lan rộng trong cộng đồng của bạn, bất cứ ai thậm chí bị ho nhẹ hoặc giảm dần (37,3 C trở lên) cần phải ở nhà. Họ cũng nên ở nhà (hoặc làm việc tại nhà) nếu họ phải dùng các loại thuốc đơn giản, chẳng hạn như paracetamol / acetaminophen, ibuprofen hoặc aspirin, có thể che dấu các triệu chứng của bệnh.

o   Tiếp tục liên lạc và tuyên truyền thông điệp rằng mọi người nên ở nhà ngay cả khi họ chỉ có triệu chứng nhẹ của COVID-19.

o   Hiển thị áp phích với thông điệp này tại nơi làm việc của bạn. Kết hợp điều này với các kênh truyền thông khác thường được sử dụng trong tổ chức hoặc doanh nghiệp của bạn.

o   Dịch vụ y tế, cơ quan y tế công cộng địa phương hoặc các đối tác khác có thể đã phát triển tài liệu chiến dịch để quảng bá thông điệp này

o   Hãy nói rõ với nhân viên rằng họ sẽ có thể tính thời gian nghỉ này là nghỉ ốm

            Theo WHO