Giáo dục nghề nghiệp

Hội thảo tham vấn báo cáo Đánh giá Chiến lược Phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 – 2020

Doãn Giang Dec 11 2019 9:30AM GMT + 7

Ngày 11/12/2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ( VCCI) tham dự hội thảo tham vấn báo cáo Đánh giá Chiến lược Phát triển dạy nghề giai đoạn 2011 – 2020.

Trong xu thế hội nhập, nhân lực nói chung, nhân lực kỹ thuật trực tiếp nói riêng ngày càng trở thành nhân tố quyết định sự phát triển cũng như năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, nâng cao chất lượng dạy nghề là nhiệm vụ trọng tâm của cả ngành lao động, thương binh và xã hội trong giai đoạn tới.

 


TS. Nguyễn Hồng Minh – Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

 

Theo đánh giá của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đến năm 2020, dạy nghề đáp ứng được nhu cầu của lực lượng lao động cả về số lượng lẫn chất lượng, cơ cấu và trình độ đào tạo, chất lượng đào tạo của một số nghề đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực ASEAN và trên thế giới; hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; phổ cập nghề cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu cho người lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo vững chắc, đảm bảo an sinh xã hội.

 


Bà Trần Thị Lan Anh - Phó Tổng thư ký phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động

 

Theo bà Trần Thị Lan Anh – Phó Tổng thư ký phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động cho biết, Tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo từ trình độ Sơ cấp nghề trở lên tăng nhưng vẫn ở mức thấp. Trong 9 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ lao động không có chuyên môn, kỹ thuật chiếm 77,5%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ( từ nghề sơ cấp trở lên) chiếm 22,5%.

 

Chính vì chất lượng lao động chưa làm hài lòng doanh nghiệp đang có xu hướng tăng lên, khiến tỷ lệ chi phí kinh doanh mà doanh nghiệp phải dành cho đào tạo lao động cũng tăng lên. Điều này sẽ khiến chi phí doanh doanh của doanh nghiệp tăng theo, tăng áp lực về tài chính cho doanh nghiệp, tác động nhất định tới hoạt động động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI cũng đưa ra những dự báo về lao động trong thời gian tới liên quan tới chất lượng nguồn lao động trong thời kỳ hội nhập. VCCI chỉ ra sự gia tăng số lượng các doanh nghiệp, cũng như nguồn nhân lực lao động trong nước sẽ không còn được dồi dào như trước dẫn tới sự canh tranh lao động rất quyết liệt . Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ (CMCN 4.0) trong thời gian tới thì việc phải sử dụng máy thiết bị làm việc thay thế con người là một tất yếu.Trong thời gian tới các DN phần lớn vẫn phải sử dụng một lực lượng lao động nhất định để vận hành sản xuất, do đó đào tạo GDNN trong thời gian tới cần phát triển theo hướng đáp ứng yêu cầu của DN trong phát triển hội nhập quốc tế và ứng dụng kết quả của cuộc CMCN 4.0

 

Trang 1 trong tổng số 13 trang (152 tin)