Giáo dục nghề nghiệp

Bộ LĐTB-XH đề xuất ưu đãi thuế cho Doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề

Doãn Giang Oct 28 2019 9:30AM GMT + 7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa đưa ra lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, với 5 đề xuất ưu đãi cho doanh nghiệp khi tham gia vào lĩnh vực này.Học viên học mài tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

( Ảnh nguồn: Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc)

 

Trong đó, Bộ LĐTB&XH nêu rõ: Gắn kết với Doanh nghiệp (DN) là một trong ba khâu đột phá để đổi mới và nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Thời gian qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTB&XH) đã ban hành nhiều văn bản và tổ chức nhiều hoạt động tăng cường gắn kết DN với GDNN.

 

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, xu thế hội nhập Quốc tế ngày càng sâu rộng, dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự tham gia của DN vào hoạt động gắn kết DN với GDNN còn bộc lộ những hạn chế.

 

Tại Dự thảo nghị định, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề xuất 5 chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đó là:

 

Các chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp gồm: ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi về các loại thuế khác (thuế giá trị gia tăng; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu); giao đất, cho thuê đất; cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất.

Chính sách về các cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đặt hàng đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nhà giáo, người hướng dẫn đào tạo của doanh nghiệp

Về chính sách đào tạo tại doanh nghiệp, sẽ góp phần thúc đẩy đào tạo, đào tạo lại người lao động chuyển đổi công việc đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Chính sách tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỹ năng ngành nhằm đảm bảo vai trò của doanh nghiệp trong việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động.

Còn chính sách về Quỹ Đào tạo nghề nghiệp sẽ nhằm tăng cường ràng buộc và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các trình độ trung cấp, cao đẳng trong giáo dục nghề nghiệp.

Doanh nghiệp tham gia quỹ này sẽ đóng góp một phần doanh thu theo tỷ lệ phần trăm của tổng lương cơ bản của toàn bộ cán bộ, nhân viên doanh nghiệp theo năm cho quỹ hoạt động.

Việc quy định chính sách này nhằm gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với sự nghiệp phát triển giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ Quỹ thông qua việc vay vốn đầu tư cho các hoạt động đào tạo nghề.

Về dự kiến nguồn lực thực hiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, việc triển khai quy định cơ chế, chính sách khuyến sách doanh nghiệp tham gia hoạt động này nằm trong chương trình hành động của Chính phủ.

Nguồn lực về tài chính cần để triển khai hoạt động từ nguồn ngân sách cấp cho giáo dục và đào tạo; nguồn tài chính của doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.

Dự thảo dự kiến trình Chính phủ trong tháng 8/2020.

 

Trang 1 trong tổng số 14 trang (162 tin)