Quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Xử lý Quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong Dự thảo Bộ Luật lao động sửa đổi

Doãn Giang Oct 28 2019 9:30AM GMT + 7

Lần đầu tiên, hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc được giải thích một cách chi tiết trong một Bộ luật. Cụ thể, theo khoản 10 Điều 3 dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là các hành vi có bản chất tình dục của bất cứ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ địa điểm nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.

 

Theo Bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc, đây có thể là những hành vi liên quan đến thể xác (tiếp xúc, vuốt ve, sờ mó, sàm sỡ, ôm ấp, thậm chí là tấn công tình dục, cưỡng dâm, hiếp dâm), lời nói (gợi ý về tình dục, mời đi chơi mang tính cá nhân liên tục…) hoặc cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể (nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, phô bày hình ảnh, màn hình máy tính… liên quan tới tình dục).

 

Những hành vi này có thể được thực hiện bởi người sử dụng lao động, người giám sát hay người quản lý, cũng có thể là những người đồng nghiệp thường xuyên làm việc với nhau. Từ đó, sẽ tạo ra môi trường làm việc bất ổn, đáng sợ và khó chịu.


Ảnh minh hoạ ( Nguồn Internet)

 

Như vậy, nếu được thông qua, định nghĩa này sẽ là căn cứ để người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ của mình - nghĩa vụ thực hiện các giải pháp phòng chống quấy rối tình dục nơi làm việc (điểm mới của dự thảo) và là cơ sở để xác định trách nhiệm của bất cứ ai có hành vi quấy rối tại nơi làm việc.

 

Để ngăn chặn tình trạng này, dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động lần này đã đưa phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trình tự, thủ tục xử lý hành vi vi phạm phòng, chống quấy rối tình dục nơi làm việc là một nội dung của nội quy lao động.

 

Đặc biệt, người lao động thực hiện hành vi quấy rối tình dục trong phạm vi nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động sẽ bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải.

 

Đây được xem là giải pháp thiết thực và là sự tiến bộ của pháp luật để tạo tâm lý ổn định, thoải mái khi làm việc cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

 

Ngoài ra, khi thực hiện những hành vi tồi tệ nhất của quấy rối tình dục như cưỡng dâm, hiếp dâm… (khi có đủ bằng chứng) thì người lao động còn có thể bị xử lý hình sự.