Thỏa ước lao động và Quan hệ lao động

Bình Dương: Xây dựng thoả ước nhóm doanh nghiệp ngành may

Đ. Trọng nld.com Oct 7 2019 9:30AM GMT + 7

Công đoàn các KCN Bình Dương tổ chức Hội thảo về xây dựng thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhóm các Doanh nghiệp ngành may.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo của 17 DN và CĐ cơ sở trực thuộc CĐ các KCN Bình Dương đã đóng góp nhiều ý kiến về công tác tổ chức xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT; bảo đảm quyền và lợi ích của người sử dụng lao động và người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, ngăn ngừa và hạn chế xảy ra tranh chấp lao động tập thể tại DN.

 Việc thí điểm tổ chức xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT nhóm DN ngành may trong các KCN Bình Dương nhằm thực hiện Đề án 840 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019-2023.