Ấn phẩm

Bộ tài liệu Hướng dẫn Phòng ngừa lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp

Doãn Giang Sept 12 2019 9:30AM GMT + 7

Ngày 11/9/2019, tại Hà Nội, Văn phòng Giới sử dụng lao động/ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (BEA/VCCI) phối hợp cùng Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “ Giới thiệu Bộ tài liệu Hướng dẫn phòng ngừa lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp”.

Việt Nam đã và đang hội nhập toàn cầu ngày càng sâu rộng. Chính vì vậy việc đáp ứng các tiêu chuẩn và cam kết Quốc tế về lao động, đặc biệt là các vấn đề về Lao động trẻ em (LĐTE) càng được các Doanh nghiệp chú trọng và thực hiện mạnh mẽ hơn.

Văn phòng Giới sử dụng Lao động/ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (BEA/VCCI) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) xây dựng và hoàn thiện tài liệu: “ Hướng dẫn Phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em dành cho Doanh nghiệp”.

Bộ tài liệu được xây dựng dựa trên những hướng dẫn của Chương trình Quốc tế về Xóa bỏ Lao động Trẻ em (ILO - IPEC) và cập nhật phù hợp với thực tế Việt Nam. Bộ tài liệu giúp Doanh nghiệp có góc nhìn tổng quan lợi ích của việc phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trong kinh doanh. Đồng thời, bộ tài liệu cung cấp những kiến thức cơ bản để nhận biết thế nào là lao động trẻ em, gợi ý những hành động thiết thực của doanh nghiệp để loại trừ những nguy cơ và hậu quả khi sử dụng lao động trẻ em.

Chi tiết mời Quý vị download theo file đính kèm dưới đây:

Tờ rơi 1:  Download

Tờ rơi 2: Download

Tờ rơi 3: Download

Quy tắc ứng xử : Download

Sách Hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em dành cho doanh nghiệp: DownloadFile tài liệu: 2019111493544-BEAVCCI.pdf