Giáo dục nghề nghiệp

Tỉnh Hải Dương tích cực phối hợp Doanh nghiệp với Giáo dục nghề

Doãn Giang Sept 10 2019 9:30AM GMT + 7

Xác định phối hợp giữa Doanh nghiệp và trường nghề là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nguồn nhân lực, trong năm vừa qua tỉnh Hải Dương đã rất tích cực kết nối doanh nghiệp và trường nghề và đạt những kết quả tích cực.


Ảnh minh hoạ ( Nguồn Internet)

Tính đến tháng 6/2019, trên địa bàn tỉnh đã có 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn kết với 145 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hợp tác tốt với cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các hình thức như: Ký kết hợp tác đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực của nhà trường với doanh nghiệp, đưa sinh viên đi thực tập, trải nghiệm, đào tạo theo đơn đặt hàng, tổ chức giảng dạy một số học phần chuyên ngành tại doanh nghiệp...

Cũng theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương, trên địa bàn tỉnh hiện có 12.842 doanh nghiệp với 280.929 lao động. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề của các doanh nghiệp, toàn tỉnh đã có 41 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 9 trường cao đẳng, 5 trường trung cấp, 24 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, 2 trường Đại học và 1 doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Bình quân hàng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện đào tạo nghề nghiệp cho trên 30.000 người, cung cấp đủ về số lượng và chất lượng cho thị trường lao động trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vũ Hồng Khiêm khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục nghề nghiệp đặc biệt với cuộc cách mạng 4.0, việc phát triển nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng tay nghề cao là một việc làm cần thiết có ý nghĩa chiến lược trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn lao động trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động giáo dục nghề nghiệp; chính sách của Nhà nước đến doanh nghiệp, nhất là chính sách về thuế cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thông tin về nhu cầu đào tạo và sử dụng lao động đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đẩy mạnh phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài tỉnh trong việc đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho doanh nghiệp.

Đồng thời chủ động khảo sát nhu cầu đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp, từ đó xây dựng Kế hoạch để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và doanh nghiệp. Ông Khiêm cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp theo ngành, nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động hằng năm cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bằng nhiều hình thức để nâng cao chất lượng lao động tại doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

 

Trang 1 trong tổng số 13 trang (152 tin)