Thỏa ước lao động và Quan hệ lao động

Hội nghị Sơ kết thí điểm Dự án thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành dệt may Việt Nam.

Doãn Giang Aug 13 2019 17:00AM GMT + 7

Ngày 13/8/2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Công đoàn Hà Lan tổ chức Hội nghị Sơ kết thí điểm Dự án thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành dệt may Việt Nam.


Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phát biểu tại Hội nghị

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) dưới sự hỗ trợ, phối hợp của Công đoàn Hà Lan, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội đã thí điểm thành công thương lượng và ký kết Thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp ngành may tại Hưng Yên.  Dự án nhằm thúc đẩy đối thoại giữa NLĐ - ban giám đốc công ty và thương lượng tập thể hiệu quả tại các doanh nghiệp (DN) trong ngành dệt may Việt Nam được triển khai trong vòng 3 năm. Dự án tập trung thực hiện thí điểm trong ngành dệt may nhằm đào tạo và hướng dẫn đại diện của người sử dụng lao động và người lao động đối thoại với nhau, hướng đến xây dựng thỏa ước lao động tập thể nhóm DN.

 

Trao đổi tại Hội nghị, ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết: “ Về việc ký kết thoả ước hiện nay đã hình thành một số mô hình điểm trong thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể cấp DN, cấp nhóm DN và cấp ngành, chất lượng của các thoả ước đã được nâng lên”.

 

Trong giai đoạn 2013-2018, các đơn vị đã ký kết 5.302 bản thoả ước lao động tập thể; gia hạn, sửa đổi là 5.093 bản. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Hoàng Quang Phòng, nhiều DN còn lúng túng trong việc xác định nội dung đối thoại, tỷ lệ DN  tiến hành thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể theo đúng trình tự, thủ tục quy định vẫn còn thấp.

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Tổ chức Công đoàn Hà Lan CNV đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc thực hiện  Dự án thúc đẩy đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tâp thể thực chất trong ngành Dệt may ở Việt Nam. Sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan, đối tác ba bên ở cấp Trung ương và cấp cơ sở đã và đang góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, giảm tranh chấp lao động, thông qua việc thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc thực chất ở ngành Dệt may và nhóm  doanh nghiệp Dệt may tại  huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và một số thí điểm trong thời gian tới ở Tp.HCM và Đồng Nai.