Giáo dục nghề nghiệp

Gắn kết Doanh nghiệp và nhà trường khởi sắc

Doãn Giang Aug 1 2019 10:00AM GMT + 7

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nỗ lực phối hợp cùng các Doanh nghiệp và trường nghề tạo khởi sắc cho Giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 6 tháng đầu năm 2019.

Năm 2019, VCCI đã triển khai nhiều hoạt động gắn kết Doanh nghiệp (DN) với trường nghề thông qua các Dự án hợp tác giữa VCCI và Liên đoàn Doanh nghiệp Nauy (NHO). Tháng 7/2019, VCCI đã hoàn thành vai trò làm cầu nối thành công thông qua việc thành lập Ban điều phối thực hiện chương trình kết nối DN và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc.Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Việt Nam 1 ký kết hợp tác Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc 


VCCI và NHO có quan hệ hợp tác từ năm 2004, với sự hỗ trợ của NHO, VCCI đã triển khai mô hình dạy nghề kiểu mới trên cơ sở mô hình dạy nghề của Na Uy, theo đó thực hiện liên kết trường với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia quá trình đào tạo, đóng góp xây dựng giáo trình, phương pháp giảng dạy đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; cử cán bộ kỹ thuật đến giảng dạy tại trường; tiếp nhận giáo viên và sinh viên đến thực tập tại doanh 

 

Theo ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, thông qua dự án hợp tác với NHO, VCCI đã thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác về dạy nghề, chia sẻ kinh nghiệm mô hình đào tạo dạy nghề ở Na Uy, với sự tham gia của doanh nghiệp và trường nghề ở Việt Nam. 

 

Với hiệu quả rõ rệt trong thời gian qua, VCCI sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với NHO trong thời gian tới, đồng thời cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam nỗ lực triển khai những bài học kinh nghiệm từ dự án với NHO về đào tạo nghề ở quy mô quốc gia, qua đó cải thiện chất lượng dạy nghề ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhân lực có kỹ năng, phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong thời gian tới. Qua đó nâng cao vai trò của VCCI trong công tác đào tạo nghề, kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ lao động Việt Nam đủ kỹ năng phục vụ và xây dựng một thị trường hiện đại.

 

Ông Đào Ngọc Dung – Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Hiện nay, với 14,5 triệu người lao động trong doanh nghiệp nhưng tổng số lao động được đào tạo có chứng chỉ có tỷ lệ dưới 23%. Chúng ta thuộc nhóm có chứng chỉ thấp trong ASEAN. Đây là vấn đề rất cần suy nghĩ trong thời gian tới. Vì vậy, việc cần làm ngay là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

 

Chúng tôi cũng thấy là trong giáo dục nghề nghiệp, cần phải đẩy mạnh việc hợp tác 3 bên: nhà trường - doanh nghiệp - Nhà nước, đa dạng hóa các hình thức hợp tác. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đi đối với ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường quản lý, chỉ đạo, điều hành, lĩnh vực lao động, để làm cơ sở cho đổi mới sáng tạo.

VCCI với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện và tập hợp cho cộng đồng doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng chính phủ, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, trường nghề thông qua các hoạt động thiết thực nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, gắn kết lao động với việc làm bền vững.

Doãn Giang

Trang 1 trong tổng số 13 trang (152 tin)