Trách nhiệm xã hội

Công ty HanelPT đại diện doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội thảo Asean về thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực phúc lợi xã hội và phát triển doanh nghiệp trong khu vực ASEAN

Doãn Giang July 9 2019 10:00AM GMT + 7

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến cử Công ty HanelPT là đại diện doanh nghiệp Việt Nam tham dự “Hội thảo Asean về thúc đẩy CSR trong phúc lợi xã hội và phát triển kinh doanh trong khu vực ASEAN” được tổ chức từ ngày 5-7/7/2019, tại Tòa nhà Challenger, Muang Thong Thani, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.Đại diện Việt Nam và các đại diện quốc gia tại Hội thảo


Hội thảo thu hút được sự quan tâm của 10 quốc gia thành viên ASEAN, bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam tham gia Hội thảo bao gồm đại diện Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, Đại diện Công ty Cổ phần và sản xuất gia công Xuất nhập khẩu Hanel (Công ty HanelPT).

 


Ông Prametee Wimolsiri, Thư ký thường trực của Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người phát biểu khai mạc


Ông Prametee Wimolsiri, Thư ký thường trực của Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người, chủ trì lễ khai mạc cho biết, cộng đồng ASEAN có mục tiêu lấy người dân làm trung tâm và là một cộng đồng có trách nhiệm xã hội, quan tâm, chia sẻ về các vấn đề xã hội tiến tới một xã hội hạnh phúc, thúc đẩy các bản sắc, văn hoá dân tộc, tôn giáo. Trong đó, “ Kế hoạch ASEAN 2009 – 2025” xác định trách nhiệm xã hội của khu vực doanh nghiệp (CSR) về các vấn đề quyền và các vấn đề về sự công bằng bao gồm 4 biện pháp quan trọng đó là:

 

(1) Phát triển các mô hình chính sách công cộng cho CSR hoặc các công cụ pháp lý để tham khảo giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

(2) Phối hợp khu vực tư nhân để hỗ trợ các hoạt động của  ASEAN và gây Quỹ ASEAN liên quan đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

(3) Khuyến khích áp dụng và áp dụng các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội của quốc tế

(4) Nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của khu vực doanh nghiệp trong ASEAN đối với sự phát triển bền vững giữa các hoạt động thương mại với cộng đồng địa phương.

 


Công ty HanelPT đại diện khối DN Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện CSR

 

Đại diện Phái đoàn Việt Nam tham dự Hội thảo, Công ty Hanel PT đã có bài trình bày “Báo cáo về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội (CSR)”  nổi bật lên các vấn đề chính về tình hình Doanh nghiệp thực hiện CSR tại Việt Nam, từ đó đưa ra các giải pháp, khuyến nghị trong tình hình thực hiện CSR trong giai đoạn hiện nay.

 


Các đại biểu tại Hội thảo

 

Việc thực hiện CSR ở cấp độ ASEAN cần được thực hiện để góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Và để tạo ra sự bền vững cho cả tổ chức và xã hội song song phù hợp với định hướng phát triển của thế giới tại Liên Hợp Quốc đã đặt ra các mục tiêu phát triển theo mô hình "Phát triển bền vững"

 

Tại Hội thảo, Ông Prametee chia sẻ, từ các khảo sát các Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan cho biết hơn 81% các tổ chức kinh doanh ngày nay có chính sách CSR, từ đó cho thấy họ có nhận thức rõ hơn về trách nhiệm xã hội.

 

Ngoài ra, hiện nay, việc công bố tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội ISO 26000 đã thúc đẩy sự điều chỉnh lớn trong mọi lĩnh vực kinh doanh, kể cả các Doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần thực hiện điều này.

 

Thực hiện CSR ở cấp độ ASEAN góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường. Đồng thời, tạo ra sự bền vững cho cả tổ chức và xã hội song song phù hợp với định hướng phát triển của thế giới tại Liên Hợp Quốc đã đặt ra các mục tiêu phát triển theo mô hình "Phát triển bền vững".

 

Sau 3 ngày họp, đoàn Việt Nam đã đóng góp được những ý kiến xác đáng về các khía cạnh chính sách cần thực hiện cho CSR. Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp và cũng là tiền đề cho Hội nghị tiếp theo sẽ được dự kiến tổ chức vào tháng 9/2019 tại Lào.

 

Doãn Giang