Phòng ngừa Lao động trẻ em

Khóa đào tạo giảng viên nguồn về Phòng ngừa lao động trẻ em cho doanh nghiệp

MinhTu Do Jun 14 2019 7:00AM GMT + 7

Nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho các tổ chức đại diện người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp về vấn đề quyền trẻ em tại nơi làm việc,khuyến khích tuân thủ pháp luật lao động, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam. Được sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Văn phòng Giới sử dụng lao động/ VCCI tổ chức :"Khóa đào tạo Giảng viên nguồn về Phòng ngừa lao động trẻ em cho doanh nghiệp" từ ngày 10/6 đến 12/6/2019

Trong ngày đầu tiên của khóa đạo tạo, các học viên được chuyên gia giới thiệu về Sách hướng dẫn phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em dành cho doanh nghiệp và Bộ quy tắc ứng xử của người sử dụng lao động, cũng như các điều khoản của Bộ luật Lao động, Luật trẻ em và các văn bản dưới luật liên quan về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam.


Phần trình bày của các nhóm học viên

Ngày học thứ hai, học viên được chia thanh các nhóm để thảo về bài tập tình huống: Áp dụng các điều khoản pháp luật quốc gia và quốc tế trong xác định, phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại doanh nghiệp và học phương pháp lập kế hoạch hành động ccuar Doanh nghiệp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.


Các chuyên gia trao phần thưởng cho nhóm hoạt động hiệu quả nhất

Ngày cuối cùng của khóa tập huấn, chuyên gia gii thiệu cho học viên về Phương pháp đào tạo: Trình bày bài giảng theo nguyên tắc IETAC và Đề ra sáng kiến phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong doanh nghiệp và lập kế hoạch hành động.

Các chuyên gia và học viên tham dự khóa tập huấn

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên nắm được các quy định về lao động trẻ em trong Pháp luật Việt Nam và Quốc tế  cũng như phương pháp đào tạo để có thể phát triển các hoạt động trong tương lai nhằm phòng ngừa lao động trẻ em cho các doanh nghiệp.