Văn phòng Giới sử dụng lao động

Chia sẻ kinh nghiệm cách thức phòng ngừa và giải quyết quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp phá sản, có chủ bỏ trốn.

Doãn Giang Jun 4 2019 10:00AM GMT + 7

Ngày 4-6, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cách thức phòng ngừa và giải quyết quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, phá sản. Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của đại diện văn phòng Giới sử dụng lao động.

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2018, số nợ BHXH, HBNT phải tính lãi khoảng 6.760 tỷ đồng.

 

 


Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

 

Phát biu ti hi tho, Phó Ch tch Tng Liên đoàn Lao động Vit Nam Ng Duy Hiu nhn mnh, tình trng doanh nghip b trn, phá sn din ra phc tp trong thi gian qua và s tiếp tc din biến bt li thi gian ti, nh hưởng nng n đến quyn li người lao động. Tng Liên đoàn Lao động Vit Nam đã đẩy mnh tuyên truyn v trách nhim xã hi và ý thc tuân th pháp lut cho ch doanh nghip; t chc giám sát nhm phát hin sm, ngăn chn, phi hp bo v quyn li ca người lao động...

Các
đại biu d hi tho đã trao đổi v nhng khó khăn, bt cp trong thc hin pháp lut, gii quyết và khi kin để bo v quyn li người lao động; đề xut gii pháp hoàn thin chính sách, pháp lut nhm sm phát hin ch b trn, doanh nghip phá sn, gim thiu ri ro.


Với vai trò là đại diện Người sử dụng lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI luôn ưu tiên và hỗ trợ các hoạt động nâng cao nhận thức cho Doanh nghiệp trong việc tuân thủ nghiêm quy định Pháp luật và Luật Lao động.


Trang 1 trong tổng số 3 trang (36 tin)