Giáo dục nghề nghiệp

Điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doãn Giang May 13 2019 11:00AM GMT + 7Chính phủ vừa ban hành nghị định 15/2019/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều kiện và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

 

Theo đó, Nghị định quy định rõ điều kiện cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, yêu cầu phải có đề án thành lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

 

Ngoài ra, phải có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp 1.000m2; của trường trung cấp là 10.000m2 đối với khu vực đô thị và  20.000 m2 đối với vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20.000m2 đối với khu vực đô thị và 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị. Về vốn đầu tư, phải thành lập bằng nguồn hợp pháp không bao gồm giá trị về đất đai.

 

Cụ thể, đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 5 tỷ đồng; trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng; trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng…

 

Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao dẳng có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó, yêu cầu hợp đồng hoặc thoả thuận về nguyên tắc, cơ sở vật chất phù hợp và ổn định trong thời gian ít nhất 5 năm…Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 – 3 – 2019.

Trang 1 trong tổng số 10 trang (115 tin)