Văn phòng Giới sử dụng lao động

Tập huấn cho tổ chức đại diện người sử dụng lao động và người lao động về các chỉ tiêu thống kê lao động và việc làm trong Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam

Doãn Giang May 7 2019 15:00AM GMT + 7

Ngày 7/5/2019, tại Hà Nội, Văn phòng Giới sử dụng lao động/ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (BEA/VCCI) phối hợp với Tổ chức lao động Quốc tế (ILO), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức khoá Tập huấn cho tổ chức đại diện người sử dụng lao động và người lao động về các chỉ tiêu thống kê lao động và việc làm trong Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững (PTBV) tại Việt Nam.Bà Trần Thị Lan Anh – Phó Tổng Thư ký Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động phát biểu khai mạc

 

Với mục tiêu cốt lõi của quá trình phát triển bền vững là không để ai bị bỏ lại phía sau, tất cả các bên liên quan cần hiểu một cách đầy đủ và đánh giá đúng sự cần thiết của dữ liệu và công tác thống kê, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) cần tham gia đánh giá tầm nhìn về tương lai việc làm của Việt Nam, NSDLĐ và NLĐ tham gia giám sát thực hiện các chỉ số này giúp đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững cho Doanh nghiệp Việt Nam, sự tham gia của các tổ chức NSDLĐ cần đc thể chế hoá để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, khoá tập huấn là cơ hội để cán bộ và một số tỉnh thành có thêm thông tin về mục tiêu phát triển bền vững và ùng nhau thảo luận để tìm ra cách thức quản lý và giám sát Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững này.” Bà Trần Thị Lan Anh – Phó Tổng Thư ký Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động phát biểu tại buổi Tập huấn.

 Ông Vũ Minh Tiến – Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn

 

Đồng quan điểm trên, ông Vũ Minh Tiến – Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn cho biết ,“Tôi thấy các vấn đề ở việt nam những chỉ số, chỉ bảo đặc biệt là trong lĩnh vực quan hệ lao động đang thiếu rất nhiều, trong hệ thống thống kê về lao động việc làm, dưới góc độ trong lĩnh vực lao động phục vụ đánh giá mục tiêu phát triển bền vững cũng thiếu. Khoá tập huấn là toạ đàm góp phần vào cũng cấp những chỉ số thực hiện tốt hơn cho mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam hiện nay”.

 Các đại biểu tại buổi tập huấn

 

Ngày 22/1/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê PTBV của Việt Nam bao gồm 158 chỉ tiêu, phản ảnh 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam quy định tại quyết định số 622/QĐ-TTg, trong đó, (1) 38 chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê 2015; (2) 103 chỉ tiêu được phát triển trên các chỉ tiêu PTBV toàn cầu (những chỉ tiêu còn lại không quy định trong Bộ chỉ tiêu thống kê PTBV của Việt Nam do: là chỉ tiêu định tính, chỉ tiêu chỉ tính trên phạm vi toàn cầu và do các tổ chức quốc tế tính, các chỉ tiêu không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở Việt Nam, các chỉ tiêu chỉ áp dụng ở các khu vực đặc thù ...); (3) 18 chỉ tiêu thống kê có lộ trình B - là những chỉ tiêu sẽ thu thập, tổng hợp từ năm 2025.

 Bà Valentia Barcucci – Chuyên gia kinh tế lao động Tổ chức lao động Quốc tế (ILO)

 

Đánh giá về vấn đề này, bà Valentia Barcucci – Chuyên gia kinh tế lao động Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) chia sẻ, Việt Nam thực sự phối hợp rất chặt chẽ với Liên Hợp Quốc cùng xây dựng hệ thống giám sát đánh giá dựa trên tiêu chí đánh giá toàn cầu. Các quốc gia có thể lựa chọn một báo cáo đánh giá của Việt Nam làm mẫu. Để thực hiện 158 chỉ tiêu phát triển bền vững, VCCI là đối tác quan trọng, là đại diện tổ chức người sử dụng lao động tham gia đối thoại và dẫn dắt, thông qua sự lựa chọn của DN, cấp độ DN, NLĐ phục vụ cho các công tác báo cáo. Khoá đào tạo trang bị tất cả các kiến thức về công cụ giám sát Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững (SDG) liên quan đến việc làm, lao động, định nghĩa. 

 Ông Tite Habiyakare – Chuyên gia cao cấp về thống kê lao động Tổ chức lao động Quốc tế (ILO)

 

Ông Tite Habiyakare – Chuyên gia cao cấp về thống kê lao động Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) cung cấp những thông tin liên quan đến số liệu lao động tại buổi tập huấn. Chuyên gia cho rằng, Thống kê lao động chỉ là một phần của thống kê chính thức của Quốc gia. Thống kê lao động ở lĩnh vực Vi mô sẽ bao gồm hai đối tượng đó là: doanh nghiệp và cá nhân tham gia sản xuất. Cả hai đối tượng này sẽ được đánh giá qua cung cầu lao động; cung ứng lao động; cung ứng lao động tiềm năng; nhằm mục đích tạo việc làm, năng suất lao động; tạo điều kiện lao động kỹ năng cần thiết,…


 

Bà Ngô Thị Ngọc Dung  - Cục Thống kê dân số và lao động, Tổng cục thống kê

 

Bà Ngô Thị Ngọc Dung  - Cục Thống kê dân số và lao động, Tổng cục thống kê cho biết bộ chỉ tiêu thống kê PTBV được xây dựng dựa trên 3 nguyên tắc: thứ nhất, phản ánh, đánh giá 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể của Việt Nam; thứ hai, đảm bảo sự tương thích và tính so sánh quốc tế nhưng vẫn đáp ứng được các điều kiện thực tiễn cũng như nhu cầu PTBV của Việt Nam; cuối cùng, đảm bảo tính khả thi, thống nhất với các hệ thống chỉ tiêu thống kê khác của Việt Nam.

 

Theo bà Dung, trong số 158 chỉ tiêu cụ thể, TCTK thực hiện 62 chỉ tiêu, còn lại là các chỉ tiêu được giao cho 22 Bộ, ngành có liên quan thực hiện. Bộ chỉ tiêu gồm danh mục chỉ tiêu và nội dung chỉ tiêu, với 140 chỉ tiêu có lộ trình A triển khai ngay từ năm 2019, và 18 chỉ tiêu có lộ trình B bắt đầu từ năm 2025. Bộ chỉ tiêu quy định: 55 chỉ tiêu liên quan đến trẻ em, 48 chỉ tiêu liên quan đến dân số và phát triển, 13 chỉ tiêu liên quan đến lao động, 70 chỉ tiêu liên quan đến giới, 19 chỉ tiêu liên quan đến môi trường và biến đổi khí hậu cùng nhiều chỉ tiêu liên quan đến người khuyết tật.

 Bà Makiko Matsumoto – Chuyên gia cao cấp về việc làm

 Tổ chức lao động quốc tế ILO

 

Bà Makiko Matsumoto – Chuyên gia cao cấp về việc làm Tổ chức lao động quốc tế ILO bày tỏ quan điểm cho rằng các chỉ tiêu phát triển bền vững liên quan chặt chẽ đến việc giám sát các chính sách kinh tế và việc làm, cụ thể, các chỉ tiêu sẽ tác động đến chính sách về tạo việc làm, thông tin về thị trường lao động, chứng chỉ nghề quốc gia, dịch vụ việc làm, bảo hiểm thất nghiệp.

 Bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Năm 2017 Việt Nam có 53,403 triệu người có việc làm, còn tới 18,018 triệu lao động làm việc phi chính thức, chiếm 33,8% tổng việc làm, các chỉ số về việc làm bền vững sẽ giúp đánh giá chính xác nhất về năng suất lao động, thu nhập bình quân tháng của người lao động hưởng lương, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc làm, lao động di cư,… ,đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bà Nguyễn Thị Hoàng Nguyên cho biết.

 


Toàn cảnh Khoá tập huấn

 

Khoá tập huấn cung cấp các thông tin hữu ích về các chỉ số thống kê lao động và việc làm trong Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Thông qua khoá Tập huấn, các DN, NSDLĐ, các đơn vị liên quan có được cái nhìn tổng quan về thị trường lao động, việc làm, từ đó xây dựng và hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với hướng phát triển của thị trường lao động.

Doãn Giang

Trang 1 trong tổng số 4 trang (44 tin)