Văn phòng Giới sử dụng lao động

Toạ đàm cấp chuyên gia Thực trạng về việc công nhận VCCI là tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp địa phương

Doãn Giang May 2 19 2018 11:00AM GMT + 7

Ngày 2/5/2019, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) tổ chức toạ đàm cấp chuyên gia: Thực trạng về việc công nhận VCCI là tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp địa phương.


Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tại cuộc họp

 

Thực tế hiện nay ngày càng có nhiều tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia vào cơ chế với chính phủ, các đối tác khác và đại diện tiếng nói của người sử dụng lao động trong các lĩnh vực liên quan đến chính sách lao động, quan hệ lao động ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và địa phương, và ở cấp ngành. Trong đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đóng vai trò quan trọng đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp (tư nhân, nhà nước và các công ty nước ngoài) và là thành viên của Tổ chức Quốc tế của Người sử dụng Lao động (IOE).

 


Bà Trần Thị Lan Anh – Phó tổng thư ký VCCI, Giám đốc văn phòng Giới sử dụng lao động

 

Năm 2011, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân. Đến nay, chỉ có một tổ chức chính trị nghề nghiệp duy nhất là VCCI làm nhiệm vụ cho 4 đại diện gồm: cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, giới sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp. VCCI cũng là tổ chức quốc gia đại diện cho toàn thể cộng đồng doanh nghiệp bao gồm 700.000 doanh nghiệp và hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh. VCCI do Đảng và Nhà nước lập ra, do Thủ tướng phê duyệt điều lệ, điều này khác với bất cứ hiệp hội doanh nghiệp nào khác ở Việt Nam bởi các hiệp hội là do các doanh nghiệp tự vận động thành lập, quyết định phê chuẩn là do Bộ Nội vụ được Nhà nước công nhận.

 

Chi nhánh của VCCI có 8 chi nhánh phụ trách theo vùng: thành phố HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Khánh Hòa, Vũng Tàu; và văn phòng đại diện tại Ninh Bình, Bình Thuận. VCCI cũng đi đầu trong hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), thành lập một hệ thống hỗ trợ DNNVVN.

 


Bà Tống Thị Minh – Nguyên Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

 

Tại cuộc họp, bà Tống Thị Minh – Nguyên Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cho biết: “Hiện nay khẳng định cần thiết là đại diện người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải có chính danh trong pháp luật. Phía tổ chức người sử dụng lao động cần phải có đại diện là một tất yếu khách quan”.

 


Ông Young – mo Yoon , Đại diện tổ chức lao động Quốc tế ILO

 

Ông Young – mo Yoon, Đại diện tổ chức lao động Quốc tế ILO, chia sẻ, cần phải có một khung pháp lý cụ thể để đảm bảo vận hành tổ chức NSDLĐ. Tổ chức đại diện NSDLĐ phải đạt được sự đồng thuận của tất cả các tổ chức của NSDLĐ khác. Điều quan trọng là tổ chức đại diện NSDLĐ phải có đủ năng lực để đảm bảo quyền lợi cho các thành viên của mình.

 

 


Bà Andrea Prince – đại diện Tổ chức lao động Quốc tế ILO

 

Đồng quan điểm trên, bà Andrea Prince – đại diện Tổ chức lao động Quốc tế ILO cho rằng, cần phải trả lời được hai câu hỏi, thứ nhất, làm thế nào để các tổ chức NSDLĐ có sức ảnh hưởng, thứ hai, đại diện tổ chức NSDLĐ nào là tốt nhất vì nếu một tổ chức không vận hành tốt sẽ chắc chắn bị đào thải sớm.

 


Bà Đỗ Thuý Hương – Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam

 

Bà Đỗ Thuý Hương – Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam cho rằng, xuất phát từ nhu cầu thực tế, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cần thiết phải có đại diện cho NSDLĐ. Và việc thành lập này, cần mang tính chất tự nguyện, hoạt động phải có đăng ký, quản lý, đây là xu thế phát triển chung của các nước trên thế giới chứ không chỉ có Việt Nam.

 

Tại buổi gặp mặt đầu năm mới 2019 tại VCCI, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn đã khẳng định: “Với một đất nước xuất khẩu 475 tỷ USD, trong đó 40 tỷ USD nông nghiệp là điều đáng mừng. Tổng sản phẩm GDP 245 tỷ USD, dự trữ ngoại tệ mức 60-62 tỷ USD. Đặc biệt, kinh tế vĩ mô ổn định là điều kiện thu hút đầu tư. Những thành tựu này có được là nhờ sức mạnh đóng góp của toàn Đảng, toàn dân, trong đó, có vai trò không nhỏ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam”

 

Đây là nguồn động lực hết sức to lớn đối với VCCI trên con đường là đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động, các hiệp hội doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

 

Trang 1 trong tổng số 3 trang (36 tin)