Giáo dục nghề nghiệp

Cần có những chính sách hỗ trợ cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp

Doãn Giang Apr 11 2019 10:00AM GMT + 7

Gắn kết Giáo dục nghề nghiệp với Doanh nghiệp là một trong những định hướng quan trọng của Chính phủ trong năm 2019. Đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp sẽ mang lại những bứt phá lớn cho doanh nghiệp.


Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, cần đặc biệt chú trọng tới vai trò của cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp, yếu tố quyết định thành công trong các hoạt động đào tạo phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Theo TS Trương Anh Dũng - phó tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục nghề nghiệp là đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động về lực lượng lao động trực tiếp có kiến thức, kỹ năng phù hợp với trình độ được đào tạo.

Ông cũng nhận định mối quan hệ giữa hệ thống giáo dục nghề nghiệp (cung ứng nhân lực lao động) và các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân lực qua đào tạo hiện vẫn chưa được suôn sẻ trong toàn hệ thống.

"Vừa qua, Bộ LĐ-TB&XH đã chỉ đạo thành lập tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động. Luật giáo dục nghề nghiệp cũng có một chương quy định về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà với việc này", ông Dũng nói.

Về giải pháp hợp tác với doanh nghiệp trao đào tạo nghề, TS Vũ Xuân Hùng - vụ trưởng Vụ đào tạo chính quy, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, cho rằng cần phân định rõ quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trọng các hoạt động giáo dục nghề nghiệp có sự tham gia của doanh nghiệp, từ đó xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà trường.

"Trong thời gian tới cần làm rõ các chính sách đối với giáo viên và cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp, tăng cường công tác dự báo thị trường lao động; hình thành mối quan hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm; hỗ trợ người học tìm việc làm sau tốt nghiệp và chú trọng gắn kết đào tạo với xuất khẩu lao động.

Đồng thời thí điểm thành lập các hội đồng kỹ năng và xây dựng các mô hình hợp tác công tư (PPP) trong giáo dục nghề nghiệp", ông Hùng kiến nghị.

 

Trang 1 trong tổng số 8 trang (92 tin)