Giáo dục nghề nghiệp

Doanh nghiệp và trách nhiệm tham gia đào tạo nguồn nhân lực

Doãn Giang Mar 12 2018 11:00AM GMT + 7Ảnh nguồn Internet


Tỷ lệ doanh nghiệp hợp tác với trường nghề còn chưa cao

 

Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp (DN) có hợp tác với trường nghề chiếm tỷ lệ thấp 9,11%; thấp nhất ở khu vực DN ngoài nhà nước, tỷ lệ DN có đào tạo nghề cho lao động cũng chỉ gần 40%. Theo điều 60 Bộ Luật lao động, DN có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động, có rất DN thực hiện tốt điều này, bên cạnh đó lại có những DN gặp khá nhiều khó khăn trong việc thực thi chính sách của nhà nước.

 

Đánh giá về trị trường lao động Việt Nam thời gian qua, bà Lê Kim Dung, Cục trưởng Cục việc làm cho biết, thị trường lao động nước ta vẫn còn những bất cập, cung lớn hơn cầu, những vấn đề về đào tạo chưa gắn liền với yêu cầu sử dụng, kết nối DN và trường nghề còn hạn chế.

 

Theo kết quả khảo sát nhanh của Phòng Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam VCCI tại 79 doanh nghiệp, chỉ có 12,3% doanh nghiệp có hợp tác thường xuyên với CSGDNN, có tới 46,2% DN không có mối quan hệ hợp tác với bất kỳ CSGDNN nào.

 

Cần khích lệ và có chế tài thúc đẩy vai trò, trách nhiệm của DN

 

Theo TS. Hoàng Ngọc Vinh – Phó Chủ tịch Hiệp hội GDNN Việt Nam cho biết, cần khích lệ đồng thời có chế tài bắt buộc với DN.

 

Khích lệ ở chỗ nhà nước có cơ chế miễn thuế trong luật Thuế thu nhập cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp hỗ trợ cho giáo dục và đào tạo. Tăng cường vinh danh những doanh nghiệp đóng góp phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

 

Còn bắt buộc ở chỗ, nhà nước có những chế tài, chính sách riêng quy định về trách nhiệm cụ thể của DN khi tham gia đào tạo nguồn nhân lực.

 

Kinh nghiệm một số quốc gia cho thấy, Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp phải trích ra phần quỹ đào tạo hàng năm và phải sử dụng để đào tạo kỹ năng cho nhân công. Nếu không dùng hết, nộp về nhà nước phần dư dôi đó. Ở Việt Nam chưa có chính sách này.

 

Tuy nhiên, trên cơ sở hợp tác hai bên cùng có lợi, NGƯT TS. Phạm Xuân Khánh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội - Uỷ viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực cho rằng, không thể bắt buộc DN phải có trách nhiệm đào tạo nhân lực. Khi doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, doanh nghiệp sẽ tự đào tạo. Nếu không tự đào tạo được hoặc đào tạo tốn kém chi phí, doanh nghiệp sẽ phải tự tìm đến các cơ sở đào tạo để hợp tác đào tạo hoặc đặt hàng đào tạo nếu các cơ sở đào tạo đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp.

 

Trước những thực tế trên, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo, DN cần chủ động “bắt tay” với trường nghề, phối hợp chặt chẽ với trường nghề để tham gia xây dựng chương trình học, đánh giá kế quả học tập của sinh viên, sẵn sang tiếp nhận học sinh, sinh viên vừa tốt nghiệp vào làm việc. Thông qua những việc làm này, DN sẽ giúp người học có đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp thành thạo, kỹ năng hội nhập và sẵn sàng gia nhập thị trường lao động với một tâm thế chủ động.

 Doãn Giang

Trang 1 trong tổng số 7 trang (83 tin)