Bình đẳng giới

Tuyển dụng Đơn vị thiết kế, in ấn sản phẩm truyền thông về kinh nghiệm điển hình doanh nghiệp thực hành bình đẳng giới

Doãn Giang Nov 1 2018 11:00AM GMT + 7

1.    Tổng quan dự án.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể về thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó có việc giảm chênh lệch về tỷ lệ đói nghèo giữa nam giới và nữ giới cũng như chênh lệch giới tính trong giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, bất bình đẳng giới vẫn là một thách thức lớn trong sự phát triển của Việt Nam. Ngay cả khi phụ nữ đóng góp thiết yếu cho xã hội và nền kinh tế, họ bị đánh giá thấp trong thị trường lao động và hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế không bình đẳng so với nam giới. Ví dụ như họ không có tiếng nói bình đẳng và quyền ra quyết định, khoảng cách thu nhập theo giới tính vẫn chưa được thu hẹp và gánh nặng của các công việc chăm sóc không được trả lương phần lớn vẫn do phụ nữ đảm nhận.

Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ Luật Lao động do tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Care Quốc tế tại Việt Nam triển khai với sự hợp tác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong thời gian từ tháng 4/2018 – 4/2019 nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của công chúng đối với các điều khoản hướng tới bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động, đặc biệt chú trọng tới 4 nội dung: (i) bình đẳng trong phân công lao động; (ii) đảm bảo nơi làm việc không có bạo lựa trên cơ sở giới và quấy rối tình dục; (iii) bình đẳng trong trả lương (trả lương ngang nhau cho công việc có giá trị ngang nhau); (iv) không có sự phân biệt trong tuổi nghỉ hưu giữa người lao động nam và nữ.

Chương trình sẽ tập trung tác động vào 3 nhóm đối tượng chính: (i) người lao động nam và nữ ở khu vực đô thị; (ii) lãnh đạo doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp; và (iii) các đại biểu quốc hội. VCCI chịu trách nhiệm về thực hiện các hoạt động tác động tới nhóm đối tượng lãnh đạo doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp nhằm giúp họ nhìn nhận và thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc.

VCCI cần tuyển đơn vị thực hiên công việc thiết kế, in ấn một số sản phẩm truyền thông cho Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc trong bộ Luật lao động sửa đổi.

2.    Mục đích công việc

Mục đích của công việc là thiết kế, in ấn một số sản phẩm truyền về thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp để tuyên truyền cho lãnh đạo doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp..

3.    Các nhiệm vụ chính và sản phẩm đầu ra

-       Nghiên cứu, trao đổi với nhóm dự án để: hiểu rõ về dự án và mục đích công việc;

-       Cùng Nhóm dự án thống nhất việc lựa chọn cách thức thiết kế, in ấn các sản  phẩm truyền thông cho doanh nghiệp điển hình trong thúc đẩy bình đẳng giới;

  Thiết kế, in ấn các sản phẩm

-       Hoàn thiện, bản giao các sản phẩm

4.    Thời gian thực hiện

-       Thời gian thực hiện công việc từ tháng 12/2018 – hết tháng 1/2019.

5.    Yêu cầu

-       Kinh nghiệm thiết kế, in ấn các sản phẩm truyền thông cho doanh nghiệp

-       Sáng tạo trong hình thức thiết kế.

6.    Ngân sách thực hiện

Tổng chi phí cho hoạt động bao gồm chi phí thiết kế, in ấn các sản phẩm truyền thông. Các chi phí sẽ thanh toán theo quy định của dự án.

7.    Liên hệ

Bà Trần Thị Lan Anh

Giám đốc VP Giới sử dụng lao động, VCCI

Địa chỉ:   9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT/Fax:   024 35742164

Email:     anhtl@vcci.com.vnhongngocmai@gmail.com

Website: www.beavccivietnam.com.vnwww.vcci.com.vn

Trang 1 trong tổng số 2 trang (21 tin)