Bình đẳng giới

Tuyển dụng Đơn vị xây dựng sản phẩm truyền thông về kinh nghiệm điển hình doanh nghiệp thực hành bình đẳng giới

Doãn Giang Aug 1 2018 11:00AM GMT + 7

1.Tổng quan dự án.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể về thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó có việc giảm chênh lệch về tỷ lệ đói nghèo giữa nam giới và nữ giới cũng như chênh lệch giới tính trong giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, bất bình đẳng giới vẫn là một thách thức lớn trong sự phát triển của Việt Nam. Ngay cả khi phụ nữ đóng góp thiết yếu cho xã hội và nền kinh tế, họ bị đánh giá thấp trong thị trường lao động và hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế không bình đẳng so với nam giới. Ví dụ như họ không có tiếng nói bình đẳng và quyền ra quyết định, khoảng cách thu nhập theo giới tính vẫn chưa được thu hẹp và gánh nặng của các công việc chăm sóc không được trả lương phần lớn vẫn do phụ nữ đảm nhận.

Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ Luật Lao động do tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Care Quốc tế tại Việt Nam triển khai với sự hợp tác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong thời gian từ tháng 4/2018 – 4/2019 nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của công chúng đối với các điều khoản hướng tới bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động, đặc biệt chú trọng tới 4 nội dung: (i) bình đẳng trong phân công lao động; (ii) đảm bảo nơi làm việc không có bạo lựa trên cơ sở giới và quấy rối tình dục; (iii) bình đẳng trong trả lương (trả lương ngang nhau cho công việc có giá trị ngang nhau); (iv) không có sự phân biệt trong tuổi nghỉ hưu giữa người lao động nam và nữ.

Chương trình sẽ tập trung tác động vào 3 nhóm đối tượng chính: (i) người lao động nam và nữ ở khu vực đô thị; (ii) lãnh đạo doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp; và (iii) các đại biểu quốc hội. VCCI chịu trách nhiệm về thực hiện các hoạt động tác động tới nhóm đối tượng lãnh đạo doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp nhằm giúp họ nhìn nhận và thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc.

VCCI cần tuyển đơn vị thực hiên công việc “Xây dựng các sản phẩm truyền thông về một số trường hợp điển hình về doanh nghiệp có thực hành tốt trong thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc” nhằm xây dựng các video clip, sách ảnh về kinh nghiệm của một số doanh nghiệp tiêu biểu thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc để chia sẻ kinh nghiệm của mình cho  lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng nói chung

2. Mục đích công việc

Mục đích của công việc là nhằm: Xây dựng các video clip, sách ảnh về các trường hợp điển hình tốt về thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp và các lợi ích mang lại cho doanh nghiệp để chia sẻ với lãnh đạo doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp nhằm tạo động lực giúp họ hành động thúc đẩy bình đẳng giới tại doanh nghiệp của mình. Các trường hợp điển hình này cũng sẽ được dùng để chia sẻ và truyền thông về thực hành tốt thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng và các Diễn đàn doanh nghiệp.

3. Các nhiệm vụ chính và sản phẩm đầu ra

1.    Cùng nhóm dự án thảo luận về khung nội dung sản phẩm

-       Nghiên cứu, trao đổi với nhóm dự án để: hiểu rõ về dự án và mục đích công việc;

-       Cùng Nhóm dự án thống nhất việc lựa chọn cách thức xây dựng các sản  phẩm truyền thông video clip và sách ảnh về doanh nghiệp điển hình trong thúc đẩy bình đẳng giới;

-       Đề xuất phương pháp làm việc với các doanh nghiệp, và cách thức thể hiện các câu chuyện điển hình nhằm đạt được mục đích nêu trên.

2.    Làm việc thực tế với các doanh nghiệp

-       Gặp gỡ, phỏng vấn, thu thập thông tin, quay phim và chụp ảnh v.v… với các doanh nghiệp điển hình để thu thập dữ liệu xây dựng câu chuyện điển hình

3.     Xây dựng video clip và sách ảnh về câu chuyện điển hình

4.    Hoàn thành ít nhất 2 bộ sản phẩm video clip và sách ảnh cho mỗi doanh nghiệp điển hình về thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp và lợi ích đối với doanh nghiệp.

-       Hoàn thiện các sản phẩm

-       Trao đổi cùng Nhóm dự án để chỉnh sửa, hoàn thiện câu chuyện điển hình.

4.Thời gian và phạm vi thực hiện

-       Thời gian thực hiện công việc từ tháng 9/2018 – hết tháng 11/2018.

-       Phạm vi doanh nghiệp: doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, lĩnh vực ngành nghề, địa bàn do VCCI giới thiệu

5. Yêu cầu

-       Kinh nghiệm xây dựng các sản phẩm truyền thông cho doanh nghiệp

-       Sáng tạo trong hình thức truyền đạt câu chuyện điển hình.

6.Ngân sách thực hiện

Tổng chi phí cho hoạt động sẽ bao gồm chi phí làm các sản phẩm truyền thông và chi phí thực địa tại doanh nghiệp. Các chi phí thực địa sẽ  sẽ thanh toán theo quy định của dự án.

7.Liên hệ

Bà Trần Thị Lan Anh

Giám đốc VP Giới sử dụng lao động, VCCI

Địa chỉ:   9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT/Fax:   024 35742164

Email:     anhtl@vcci.com.vnhongngocmai@gmail.com

Website: www.beavccivietnam.com.vnwww.vcci.com.vn

Trang 1 trong tổng số 2 trang (21 tin)