Giáo dục nghề nghiệp

Doanh nghiệp tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp là điểm sáng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp 2018

Doãn Giang Jan 8 2019 11:00AM GMT + 7

Vừa qua, tại Tp Hồ Chí Minh, Hội nghị Tổng kết gắn kết giữa Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và doanh nghiệp năm 2018, đề xuất nhiệm vụ giải pháp năm 2019 đã được tổ chức với sự tham gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục GDNN, lãnh đạo Cục Việc làm, Cục quản lý lao động ngoài nước, Vụ Đào tạo chính quy, Vụ Đào tạo thường xuyên là thành viên Tổ công tác gắn kết doanh nghiệp (DN),….


Đại diện VCCI chia sẻ những kinh nghiệp trong việc gắn kết DN và nhà trường

Năm 2018 là năm đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ của hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong việc liên kết giữa DN và nhà trường trong đào tạo, tuyển dụng. Đồng thời đánh dấu một năm hoạt động thành công của VCCI trong việc là cầu nối giữa nhà trường, DN, Chính phủ và các đối tác xã hội, nỗ lực xây dựng liên kết ba bên bền chặt. VCCI đã triển khai nhiều hoạt động gắn kết doanh nghiệp với nhà trường có ý nghĩa hết sức thiết thực, xây dựng dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào, sử dụng lao động, xuất khẩu lao động. VCCI cũng tổ chức nhiều hoạt động tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho người đào tạo tại doanh nghiệp; tổ chức hội nghị hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo và tuyển dụng,… Thêm vào đó, VCCI cũng đã góp phần vào việc thu hút sự tham gia của các tổ chức quốc tế trong việc triển khai các mô hình đào tạo nghề gắn kết doanh nghiệp và nhà trường, đặc biệt dự án với sự phối hợp chặt chẽ của chính phủ Na – Uy trong việc xây dựng mô hình thí điểm liên kết trường nghề và doanh nghiệp đã có những bước khởi sắc.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Với sự phối hợp chặt chẽ của VCCI, Bộ LĐTBXH, doanh nghiệp, các cơ quan liên quan việc gắn kết giữa GDNN với thị trường lao động và việc làm bền vững đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ chế phối hợp ba bên : Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp đang bắt đầu hình thành và vận hành tốt thông qua chương trình phối hợp giữa VCCI và Tổng cục giáo dục nghề nghiệp. Các địa phương cũng đã có những định hướng rõ nét, xây dựng các chương trình, hoạt động gắn kết doanh nghiệp với các cơ sở GDNN. Thông qua các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, các doanh nghiệp đã tích cực chủ động tìm đến trường nghề bắt tay hợp tác, bước đầu đã tạo nên sự đột phá về chất lượng GDNN, nâng cao năng suất lao động cho thị trường việc làm hiện nay.

Doãn Giang

Trang 1 trong tổng số 8 trang (92 tin)