An toàn vệ sinh lao động

Các doanh nghiệp FDI có thể sẽ khó tuyển dụng lao động khi chưa qua đào tạo nghề

Doãn Giang Oct 27 2018 11:30 AM GMT + 7


Ảnh minh hoạ


Kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành vào tháng 12/1987, sau 30 năm, khu vực kinh tế FDI đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế đất nước. Có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố, khu vực FDI đã và đang giúp Việt Nam hội nhập với thế giới. Đây là nguồn bổ sung vốn quan trọng, tạo nên giá trị xuất khẩu lớn, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước, nâng cao trình độ công nghệ, tạo sức ép cạnh tranh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

 

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) đang tạo việc làm cho hơn 3,6 triệu lao động trực tiếp và khoảng 5-6 triệu lao động gián tiếp. Song, điều đáng nói ở đây là việc thu hút lao động của các doanh nghiệp FDI còn thiên về khai thác nguồn lao động  không qua đào tạo, có giá nhân công thấp. 

 

Hiện nay có tới 39,86% doanh nghiệp FDI đang gặp thiếu hụt lao động. Thêm vào đó, cách thu hút lao động của các doanh nghiệp FDI còn thiên về khai thác nguồn lao động có giá nhân công rẻ, ít đào tạo, thậm chí dùng cơ chế thử việc để liên tục thay lao động. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành Danh mục nghề Doanh nghiệp phải sử dụng lao động qua đào tạo ( Dự kiến sẽ ban hành vào cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019). Đây là một thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp FDI trong việc thu hút lao động giá rẻ.

 

Doãn Giang