Giáo dục nghề nghiệp

Sẽ ban hành danh mục nghề doanh nghiệp phải sử dụng lao động qua đào tạo

Doãn Giang Oct 26 2018 9:00AM GMT + 7

Chính phủ sẽ lấy ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Tư Pháp, Cục Việc làm, các Bộ, Ngành, Tổ chức liên quan,… để xây dựng Nghị định quy định về danh mục ngành, nghề sử dụng lao động phải qua đào tạo (Dự kiến sẽ ban hành cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019).Ảnh minh hoạ


Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam sử dụng những lao động trẻ có độ tuổi từ 18 – 20. Các lao động này thường được thử việc trong thời gian dài, làm việc với mức lương thấp, không được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc được đóng BHXH với mức thấp. Chính vì lý do lao động trẻ chưa có tay nghề cao, không có kỹ năng, phải đào tạo từ đầu nên các doanh nghiệp tự áp đặt cho lao động những mức đãi ngộ thấp nhất. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động của toàn xã hội, thậm chí, lao động chưa có tay nghề, chưa qua đào tạo bài bản có khả năng cao gây mất ăn toàn lao động, ảnh hướng đến sức khoẻ của lao động và uy tín doanh nghiệp.

 

Tại Khoản 3, Điều 52 Luật Giáo dục nghề nghiệp đã quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp “Chỉ được sử dụng lao động đã qua đào tạo hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với những nghề trong danh mục do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH quy định” để hạn chế tình trạng trên.

 

Năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH đã giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề sử dụng lao động phải qua đào tạo”. Việc xây dựng dự thảo Thông tư được xây dựng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Đây là văn bản có ảnh hưởng rất lớn, tác động trực tiếp đến đông đảo người lao động và doanh nghiệp. Ảnh hưởng trực tiếp đến quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc của công dân. Chính phủ sẽ lấy ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Tư Pháp, Cục Việc làm, các Bộ, Ngành, Tổ chức liên quan,… để xây dựng Nghị định quy định về danh mục ngành, nghề sử dụng lao động phải qua đào tạo (Dự kiến sẽ ban hành cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019).

Doãn Giang

 

Trang 1 trong tổng số 6 trang (72 tin)