Giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp mở sẽ phá vỡ được tam giác thép trong giáo dục truyền thống

Doãn Giang Oct 11 2018 11:00AM GMT + 7

Giáo dục nghề nghiệp mở (GDNNM) là một thuật ngữ mô tả mô hình/ hệ thống giáo dục được thiết kế để mở rộng sự tiếp cận việc học tập so với giáo dục chính quy ( truyền thống, thông thường) bằng nhiều biện pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh phát triển nguồn học giáo dục mở ( trên nền tảng công nghệ hiện đại) trong mọi môi trường học tập với nhiều hình thức khác nhau.

Giáo dục nghề nghiệp mở tạo điều kiện học tập suốt đời

 

Ngày 10/10/2018, Tiến sỹ Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có những chia sẻ về GDNNM hiện nay trên kênh VOV1 đài tiếng nói Việt Nam. Theo ông, GDNNM sẽ được phát triển theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, liên thông hoá, mở về mặt thời gian, không gian, chương trình đào tạo, tạo điều kiện cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp đa dạng, linh hoạt , tạo điều kiện học tập suốt đời cho các đối tượng khác nhau.

 

Hiện nay, mô hình giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia nhằm cải cách và thúc đẩy tính thích ứng của giáo dục nghề nghiệp với thị trường việc làm. Mục tiêu phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở là dỡ bỏ mọi rào cản về pháp lý, kỹ thuật, tài chính để tạo điều kiện thuận lợi, công bằng và bình đẳng cho tất mọi người về cơ hội tiếp cận với các dịch vụ đào tạo nghề, bao gồm việc học nghề, khởi nghiệp, có việc làm. 

Giáo dục nghề nghiệp mở phá vỡ tam giác thép trong giáo dục truyền thống

 

Trong giáo dục truyền thống luôn tồn tại một tam giác thép với các đỉnh là quy mô, chi phí và chất lượng. Khi tăng số lượng sinh viên trong lớp học thì chất lượng sẽ giảm; khi đảm bảo tài liệu học tập tốt và thầy giỏi thì sẽ đẩy chi phí lên cao; và việc cắt giảm chi phí sẽ dẫn tới việc giảm cả quy mô và chất lượng. Ba tiêu chí Quy mô, Chi phí và Chất lượng là kim chỉ nam để đánh giá một nền giáo dục có hiệu quả hay không. Tuy nhiên, với sự phát triển của Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ 4.0,… thì GDNNM sẽ phá vỡ được tam giác thép giáo dục truyền thống.

 

Thực tế hiện nay, chủ trương đến chính sách của Đảng và nhà nước đã mở cho GDNN. Cụ thể, phương thức đào tạo đa dạng, tuyển sinh từ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; không gian tổ chức đào tạo tại trường, đào tạo ngay tại trung tâm GDNN, thời gian học đa dạng; mạng lưới hệ thống đào tạo đa dạng, hàng nghìn doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đăng kí đào tạo sơ cấp, thậm chí tuyển người trực tiếp vào đào tạo làm việc chuyên nghiệp tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, GDNNM hiện nay còn gặp khá nhiều thách thức. Theo ông Dũng, ứng dụng khoa học công nghệ dựa trên nền tảng GDNNM còn hạn chế, đặc biệt là nguồn tài nguyên cho GDNNM.

 


Người Quản lý đóng vai trò quan trọng

 

Theo ông Dũng, có ba yếu tố quyết định sự thành công của GDNNM đó là người học, người dạy và người quản lý. Ông luôn nhấn mạnh, trong GDNNM thì năng lực ngoại ngữ và năng lực công nghệ là quan trọng nhất. Giáo viên, giảng viên cần tích cực nâng cao năng lực đặc biệt là năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy và học, chuyển đổi từ phương pháp học truyền thống sang phương pháp học chủ động. Người học để theo kịp những kiến thức cũng cần trau dồi các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, vai trò quan trọng nhất vẫn là người quản lý. Người quản lý luôn phải đi trước một bước, đưa ra các hoạch địch, đặt ra các mục tiêu rõ ràng để có thể quản lý hệ thống GDNN.

 

Hiện nay, Việt Nam đã có khung trình độ Quốc gia, đây có thể coi là một căn cứ để xác định cho GDNN. Tuy nhiên, so với mô hình GDNNM thì khung này có hơi tụt hậu. Khung trình độ quốc gia là khung chung dựa trên tiếp cận khung trình độ Asean. Trong khung này chưa chỉ rõ năng lực của từng trình độ một. Dựa trên nguồn tài nguyên GDNNM, theo ông Dũng, cần có thêm khung năng lực số và năng lực ngoại ngữ.

 

 

Giáo dục nghề nghiệp mở cơ hội và thách thức

 

Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, internet trở thành sức mạnh, sự gia tăng của công nghệ điện toán đám mây, công nghệ thực tế ảo phát triển,… chính là điều kiện tốt cho GDNNM hiện nay. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đó chính là nhận thức và năng lực triển khai. Theo nhiều nghiên cứu, GDNNM của Úc cũng đã mất tới chục năm để thay đổi nhận thức và xây dựng được nguồn tài nguyên GDNNM.

 

Hệ thống GDNNM, linh hoạt, từng bước áp dụng, đảm bảo học tập trọn đời là xu hướng tất yếu để nền giáo dục nước nhà bắt kịp với xu hướng của thời đại. Ở Việt Nam, để hệ thống GDNNM được hiệu quả thì cần nâng cao năng lực người dạy, người học, hoàn thiện thể chế, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân.

 

Doãn Giang
Trang 1 trong tổng số 8 trang (92 tin)