Giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp vươn mình đổi mới

Doãn Giang Oct 9 2018 11:00AM GMT + 7

Năm 2018 có thể coi là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN). GDNN được coi là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo các báo cáo mới đây, GDNN đã đạt được những chuyển biến tích cực, hiệu quả GDNN đã đáp ứng được yêu cầu của người học, thị trường lao động và doanh nghiệp, đặc biệt là những ngành đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao.

Đơn giản hoá thủ tục hành chính

 

Ngày 30/3/2018, Tổng Cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) đã ban hành quyết định số 213/QĐ-TCGDNN về kế hoạch cải cách hành chính năm 2018. Đến nay cơ bản tất cả các nhiệm vụ đã chỉ đạo thực hiện, trong đó 55/82 nhiệm vụ đã được hoàn thành.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác cải cách hành chính đã được quan tâm sát sao, quyết liệt về cải cách thể chế, công tác xây dựng văn bản, tiếp tục được hoàn thiện. Đã trình ban hành: Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018; Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018; các văn bản còn lại đang thực hiện theo kế hoạch. Thực hiện rà soát và đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 71,6% thủ tục hành chính trong lĩnh vực GDNN. Đặc biệt, Tổng cục đã ký kết hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn lớn, tham mưu cho Bộ LĐ-TB&XH thành lập tổ công tác gắn GDNN với thị trường lao động, việc làm bền vững... 

Trong 2 Quý đầu năm 2018, lĩnh vực GDNN đã đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể như đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, các địa phương đã được hướng dẫn rà soát, sắp xếp cơ sở GDNN; đồng thời tăng cường tuyên truyền thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, lập nghiệp; xây dựng và phát hành ứng dụng chọn nghề - chọn trường trên điện thoại di động nhằm hỗ trợ cho các cơ sở GDNN trong công tác tuyển sinh và hỗ trợ HS, SV, người học nghề, có thêm một kênh thông tin tổng hợp, tìm hiểu, lựa chọn ngành nghề đào tạo, chọn trường.

 

GDNN đã từng bước được cải thiện, một số lĩnh vực đã tiếp cận với trình độ của khu vực và thế giới. Chất lượng, kỹ năng của nguồn nhân lực qua GDNN đã dần từng bước bắt kịp với thị trường lao động và tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, đảm nhận được các vị trí, công việc phức tạp.

 

Vượt chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường nghề

 

Báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH cũng cho thấy, tuyển sinh 9 tháng năm 2018 được 1.746 nghìn người, đạt 79% kế hoạch; trong đó, tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng khoảng 396 nghìn người, đạt 73% kế hoạch; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác trên 1.350 nghìn người, đạt 81% kế hoạch. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ, đặc biệt ở khu vực nông thôn được chú trọng, ước có khoảng trên 50% lao động nữ được học nghề theo chính sách của Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; trên 48% lao động nữ được giải quyết việc làm.

 Cách mạng công nghiệp 4.0 và những ảnh hưởng của công nghệ mới sẽ mang lại cả cơ hội lẫn thách thức tới vấn đề việc làm ở Việt Nam. Việc chuẩn bị nguồn nhân lực có hiệu quả trong môi trường đòi hỏi kỹ năng tay nghề cao sẽ đem lại cơ hội lớn cho doanh nghiệp, người lao động tại Việt Nam. Để làm được điều này , GDNN chính là nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu phát triển của Việt Nam giai đoạn hiện nay. GDNN Việt Nam cần chủ động trong xây dựng chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; Cải thiện quy trình tuyển sinh bằng các chương tình có chất lượng tốt hơn và tăng cường tiếp thị; Nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên, quản lý, lãnh đạo theo các mô hình quốc tế, hiện đại về cơ sở giáo dục hướng nghiệp dạy nghề; Thực thi có hiệu quả khung trình độ quốc gia.

 

Doãn Giang
Trang 1 trong tổng số 14 trang (162 tin)