Bình đẳng giới

Tham vấn ý kiến doanh nghiệp về thông điệp truyền thông Bình đẳng giới

Doãn Giang Sep 26 2018 11:00AM GMT + 7

Ngày 26/9/2018, tại Vĩnh Phúc, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến doanh nghiệp về thông điệp truyền thông Bình đẳng giới (BĐG).

Cuộc họp tham vấn ý kiến Doanh nghiệp là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “ Thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ Luật Lao động” với sự tham gia của tổ chức Oxfam and CARE phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

 


Ảnh nguồn Internet


Trong 20 năm qua, phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể về y tế, giáo dục, và pháp quyền; nhưng vẫn còn nhiều khoảng cách về giới trong các lĩnh vực kinh tế, lãnh đạo, chính trị, và an ninh. Truyền thông Bình đẳng giới là một hoạt động vô cùng quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, cộng đồng về Bình đẳng giới, về vị thế của phụ nữ trong gia đình, xã hội, đặc biệt là tại nơi làm việc. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất chọn thông điệp truyền thông Bình đẳng giới mang tên: Thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc là nghĩa vụ và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội.”Ảnh nguồn Internet

 

Thúc đẩy BĐG trong việc phân công lao động, trả lương bình đẳng, hướng tới nơi làm việc không có bất bình đẳng và quấy rối tình dục là một trong những ưu tiên chính của của dự án “ Thúc đẩy bình đẳng Giới trong Bộ Luật Lao động”. Luật bình đẳng giới quy định rõ quyền bình đẳng nam, nữ trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ, tham gia các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, hưởng thụ văn hóa, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin. Mặc dù luật đã quy định rõ, song vẫn còn những bất cập về Giới tại nơi làm việc. Các doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động chỉ ưu tiên tuyển nam hoặc có những quy định khắt khe đối với nữ giới như chiều cao, độ tuổi, điều kiện bản thân….Điều này chính là vi phạm luật vì cơ hội việc làm của nam và nữ là ngang nhau, trừ một số ngành đặc thù.

 

Ở Việt Nam, cùng với nhiều nước trên thế giới, phụ nữ đã đạt được nhiều thành tựu trong BĐG, đặc biệt là trong giáo dục, y tế, hay như về tỷ lệ nữ giới tham gia vào lực lượng lao động. Theo số liệu của Tổng cục Thống Kê năm 2017, phụ nữ trong vai trò lãnh đạo ở Việt Nam chiếm 28% - khá cao so với tỷ lệ trung bình trên thế giới là 19%, thậm chí so với các nước OECD. Số phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động ở Việt Nam cũng khá cao – đạt tới 72% tổng số phụ nữ cả nước, và chiếm 48,1% tổng số lực lượng lao động ở Việt Nam.

 


Ảnh nguồn InternetHiện nay, vị trí của phụ nữ trong thị trường lao động bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các bất lợi về kinh tế- xã hội xuất phát từ phân biệt đối xử trên cơ sở giới. Phụ nữ Việt Nam thường ít được tiếp cận đến các nguồn lực sản xuất, giáo dục, phát triển kỹ năng và cơ hội việc làm hơn so với nam giới. Chính vì vậy, dự án “ Thúc đẩy bình đẳng Giới trong Bộ Luật Lao động nhằm nỗ lực chung tay xoá bỏ bất bình đẳng giới tại nơi làm việc đồng thời tạo cơ hội việc làm cho cả nam và nữ, tăng cơ hội thu hút được nhân tài cho doanh nghiệp, và tạo môi làm trường làm việc hứng khởi giúp nâng cao năng suất lao động.

Doãn Giang
Trang 1 trong tổng số 2 trang (20 tin)