Văn phòng Giới sử dụng lao động

Hội nghị thanh tra lao động ASEAN lần thứ 7 tại thành phố Hồ Chí Minh

Doãn Giang Sep 27 2018 11:00AM GMT + 7

Từ ngày 27-28/9/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị thanh tra lao động ASEAN lần thứ 7.Bà Trần Thị Lan Anh – Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại

và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) (Thứ hai bên phải)

 

Hội nghị có sự tham dự của bà Trần Thị Lan Anh – Phó Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Giám đốc văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA) cùng đại diện của 10 nước ASEAN; Ban thư ký ASEAN; Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội; Mạng an toàn vệ sinh an toàn vệ sinh lao động ASEAN (ASEAN – OSHNET), Tổ chức ILO, Hiệp hội thanh tra lao động Quốc tế (IALI); Hội đồng Công đoàn ASEAN và một số tổ chức liên quan.

 

Hội nghị thanh tra lao động ASEAN là hoạt động thường niên trong khu vực được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm về việc tổ chức và thanh tra trong lĩnh vực lao động để đưa ra các khuyến nghị giúp tăng cường năng lực và sự phối hợp của thanh tra lao động các nước ASEAN. Xuất phát từ tầm quan trọng của thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động tại mỗi nước cũng như vai trò đi đầu của các thanh tra viên trong việc giám sát thị trường lao động của chuỗi cung ứng toàn cầu ở cấp quốc gia. Chủ đề của hội nghị năm nay được lựa chọn mang tên: “Thanh tra lao động chiến lược cho việc làm bền vững bao gồm nhưng không giới hạn các chuỗi cung ứng toàn cầu”. Mục đích của Hội nghị nhằm hỗ trợ các cơ quan thanh tra lao động ASEAN tăng cường tuân thủ thông qua phương pháp tiếp cận một cách chiến lược, đồng thời là diễn đàn để các nước ASEAN có thể chia sẻ kinh nghiệm về thanh tra lao động.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

 

Về phía Việt Nam, chính phủ Việt Nam đã thực hiện một số bước để đảm bảo hoạt động thanh tra lao động để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế với “ Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trong đó nhấn mạnh: Hội nhập quốc tế lao động – xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy “Nâng cao năng lực thanh tra lao động đáp ứng yêu cầu quản lý lao động hiệu quả trong quá trình hội nhập quốc tế” như đã nhấn mạnh trong Nghị quyết 22 năm 2013 của Bộ chính trị Việt Nam. Đặc biệt, chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, được Thủ tướng chính phủ ban hành đã đưa ra một trong những nhiệm vụ, giải pháp của chiến lược là kiện toàn tổ chức, bộ máy và đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan thanh tra trong bối cảnh mới.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được cập nhật thông tin mới nhất từ các chuyên gia ILO về các công cụ của Tổ chức này liên quan đến thanh tra lao động và điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như kế hoạch tuân thủ chiến lược nhằm cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, các đại diện thanh tra lao động 10 nước thành viên cũng sẽ chia sẻ các bài họ kinh nghiệm về thanh tra chiến lược cho việc làm bền vững.

 

Bích Hợp

 

Trang 1 trong tổng số 3 trang (27 tin)