Thỏa ước lao động và Quan hệ lao động

Hội thảo tham vấn báo cáo chuẩn đoán nhanh hệ thống giải quyết tranh chấp lao động tại Việt Nam và các mô hình tham khảo

Doãn Giang Aug 13 2018 11:00AM GMT + 7

Ngày 16 tháng 8 năm 2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức lao động Quốc tế tại Việt Nam ( ILO) tổ chức Hội thảo tham vấn báo cáo chuẩn đoán nhanh hệ thống giải quyết tranh chấp lao động tại Việt Nam và các mô hình tham khảo.


 

Các đại biểu chụp ảnh tai Hội thảo

 

Tham dự hội thảo, có đại diện của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Bà Trần Thị Lan Anh – Phó tổng Thư ký VCCI, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng Lao động.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề chính như:

 

-   Báo cáo chuẩn đoánh nhanh hệ thống giải quyết tranh chấp lao động tại Việt Nam.

-   Giới thiệu về những mô hình khác nhau về giải quyết tranh chấp lao động và khuyến nghị.

-  Các yếu tố quyết định một hệ thống giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả.

-  Hệ thống giải quyết các tranh chấp lao động của Hàn Quốc.

-  So sánh các hệ thống giải quyết tranh chấp lao động giữa các quốc gia.

 

Đồng thời, Hội thảo cũng chia sẻ những thực hành tốt trong xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

 Doãn Giang