Văn phòng Giới sử dụng lao động

TIN TUYỂN DỤNG

Doan Giang Aug 10 2018 12:00AM GMT + 7

Tuyển dụng Chuyên gia tư vấn

Dự án Thúc đẩy Bình đẳng giới trong Bộ Luật Lao động Việt Nam

1.    Tổng quan dự án.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể về thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó có việc giảm chênh lệch về tỷ lệ đói nghèo giữa nam giới và nữ giới cũng như chênh lệch giới tính trong giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, bất bình đẳng giới vẫn là một thách thức lớn trong sự phát triển của Việt Nam. Ngay cả khi phụ nữ đóng góp thiết yếu cho xã hội và nền kinh tế, họ bị đánh giá thấp trong thị trường lao động và hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế không bình đẳng so với nam giới. Ví dụ như họ không có tiếng nói bình đẳng và quyền ra quyết định, khoảng cách thu nhập theo giới tính vẫn chưa được thu hẹp và gánh nặng của các công việc chăm sóc không được trả lương phần lớn vẫn do phụ nữ đảm nhận.

Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ Luật Lao động do tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Care Quốc tế tại Việt Nam triển khai với sự hợp tác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong thời gian từ tháng 4/2018 – 4/2019 nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của công chúng đối với các điều khoản hướng tới bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động, đặc biệt chú trọng tới 4 nội dung: (i) bình đẳng trong phân công lao động; (ii) đảm bảo nơi làm việc không có bạo lựa trên cơ sở giới và quấy rối tình dục; (iii) bình đẳng trong trả lương (trả lương ngang nhau cho công việc có giá trị ngang nhau); (iv) không có sự phân biệt trong tuổi nghỉ hưu giữa người lao động nam và nữ.

Chương trình sẽ tập trung tác động vào 3 nhóm đối tượng chính: (i) người lao động nam và nữ ở khu vực đô thị; (ii) lãnh đạo doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp; và (iii) các đại biểu quốc hội. VCCI chịu trách nhiệm về thực hiện các hoạt động tác động tới nhóm đối tượng lãnh đạo doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp nhằm giúp họ nhìn nhận và thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc.

VCCI cần tuyển chuyên gia tư vấn thực hiên công việc “Xây dựng một số trường hợp điển hình về doanh nghiệp có thực hành tốt trong thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc” nhằm chọn ra một số doanh nghiệp tiêu biểu thúc đẩy bình đẳng giới tại doanh nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm của mình cho  lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng nói chung,

2.    Mục đích công việc

Mục đích của việc tư vấn là nhằm: Xây dựng được các trường hợp điển hình tốt về thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp và các lợi ích mang lại cho doanh nghiệp để chia sẻ với lãnh đạo doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp nhằm tạo động lực giúp họ hành động thúc đẩy bình đẳng giới tại doanh nghiệp của mình. Các trường hợp điển hình này cũng sẽ được dùng để chia sẻ và truyền thông về thực hành tốt thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng và các Diễn đàn doanh nghiệp.

3.    Các nhiệm vụ chính và sản phẩm đầu ra

       Chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

1.    Cùng nhóm dự án lựa chọn doanh nghiệp

-       Nghiên cứu, trao đổi với nhóm dự án để: hiểu rõ về dự án và mục đích công việc;

-       Cùng Nhóm dự án thống nhất việc lựa chọn doanh nghiệp điển hình trong thúc đẩy bình đẳng giới;

-       Đề xuất phương pháp làm việc với các doanh nghiệp, xây dựng câu hỏi để tìm hiểu thông tin và cách thức thể hiện các câu chuyện điển hình nhằm đạt được mục đích nêu trên.

2.    Làm việc thực tế với các doanh nghiệp

-       Gặp gỡ, phỏng vấn, thu thập thông tin v.v… với các doanh nghiệp điển hình để thu thập dữ liệu xây dựng câu chuyện điển hình

3.     Xây dựng câu chuyện điển hình

4.    Hoàn thành ít nhất 2 câu chuyện điển hình về thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp và lợi ích đối với doanh nghiệp.

-       Hoàn thiện câu chuyện điển hình

-       Trao đổi cùng Nhóm dự án để chỉnh sửa, hoàn thiện câu chuyện điển hình.

4.    Thời gian và phạm vi thực hiện

-       Thời gian thực hiện công việc từ tháng 9/2018 – hết tháng 10/2018.

-       Phạm vi doanh nghiệp: doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, lĩnh vực ngành nghề, địa bàn do VCCI giới thiệu

5.    Yêu cầu đối với chuyên gia

-       Kinh nghiệm và hiểu biết về bình đẳng giới, và các vấn đề lao động, doanh nghiệp

-       Có khả năng nghiên cứu, phân tích, viết về câu chuyện điển hình.

-       Sáng tạo và đổi mới trong hình thức truyền đạt câu chuyện điển hình.

-       Có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế/ phi chính phủ về lao động, việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp.

-       Kỹ năng giao tiếp và viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh lưu loát

6.    Ngân sách thực hiện

Tổng chi phí cho hoạt động sẽ bao gồm phí tư vấn và chi phí thực địa tại doanh nghiệp. Phí tư vấn sẽ được tính theo kinh nghiệm và trình độ của tư vấn. Phí tư vấn sẽ bao gồm thuế thu nhập cá nhân sẽ được trích tại nguồn và do VCCI nộp hộ tư vấn. Các chi phí thực địa sẽ  sẽ thanh toán theo quy định của dự án.

7.    Liên hệ

Bà Trần Thị Lan Anh

Giám đốc VP Giới sử dụng lao động, VCCI

Địa chỉ:   9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT/Fax:   024 35742164

Email:     anhtl@vcci.com.vn, hongngocmai@gmail.com

Website: www.beavccivietnam.com.vn, www.vcci.com.vn

 

Trang 1 trong tổng số 3 trang (34 tin)