Bình đẳng giới

Thúc đẩy bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập

Doãn Giang June 18 2018 11:00AM GMT + 7

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Diễn đàn đa phương "Thúc đẩy bình đẳng giới trong kỷ nguyên số và hội nhập".

Diễn đàn quy tụ sự tham gia của trên 300 đại biểu đến từ các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, trường đại học, các địa phương, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và các chuyên gia, các nhà khoa học.Các đại biểu tại diễn đàn

(Bà Trần Thị Lan Anh - Phó tổng thư ký VCCI, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động thứ năm từ phải sang)

 

Hòa với xu thế chung của thời đại, trong những năm qua, hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam về thúc đẩy bình đẳng giới đã không ngừng được xây dựng, sửa đổi, bổ sung theo hướng tiến bộ. Nhiều chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án liên quan đến bình đẳng giới được ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Luật bình đẳng giới ra đời năm 2006 đánh dấu một giai đoạn mới thay đổi về chất trong thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam. Các chính sách khác về giảm nghèo, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm... đều chỉ rõ những ưu tiên các đối tượng thụ hưởng là nữ.


Kỷ nguyên số mang đến cơ hội để giải quyết vấn đề bình đẳng giới

 

Theo Bà Trần Thị Lan Anh - Phó tổng thư ký VCCI, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động cho biết, bình đẳng trong kinh doanh và phát triển kinh tế thể hiện ở mọi lĩnh vực về tiếng nói đóng góp vào các xây dựng chính sách, chiến lược chung và cơ hội tạo việc việc làm cho người lao động, hiện nay chênh lệch giữa Nam và Nữ chưa tương đồng, hội nhập và kỷ nguyên số sẽ giải quyết vấn đề bình đẳng về kinh tế và cơ hội sẽ gia tăng tại Việt Nam. Đồng thời, Hội nhập kỷ nguyên số sẽ giải quyết các dạng bất bình đẳng đang ngày càng phổ biến trong xã hội Việt Nam, như bất bình đẳng theo địa lý vùng miền, bất bình đẳng giữa các giới và nhóm dân tộc, giữa nông thôn và thành thị, giữa vùng núi và miền biển…người lao động có tay nghề, kỹ năng và chưa qua đào tạo…. cân bằng khoảng cách về giới thể hiện  trên khía cạnh loại hình công việc, tỷ lệ lao động nữ đảm nhận các công việc tự do hoặc lao động gia đình cao hơn nam giới.
Bà Trần Thị Lan Anh - Phó tổng thư ký VCCI, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động tại diễn đàn

 

Bà cũng cho rằng, để đáp ứng kỷ nguyên số và hội nhập cần xây dựng cơ sở dữ liệu về Giới phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách lao động, việc làm, kinh tế, xã hội, văn hóa. Số liệu về bình đẳng giới được thống nhất, công khai, minh bạch phục vụ cho các cơ quan có thẩm quyền và các đối tác xã hội làm căn cứ để hoạch định chiến lược theo chức năng và nhiệm vụ của mình hàng năm có đánh giá, báo cáo, giám sát quốc gia và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

 

Tận dụng cơ hội giải quyết bình đẳng giới cần sự chung tay của toàn xã hội

 

Bà Trần Thị Lan Anh nhấn mạnh, nhà nước và các đối tác xã hội nên tận dụng được các cơ hội do kỷ nguyên số và hội nhập hiện nay để thúc đầy Bình đẳng giới. Tận dụng cơ hội BẤT BÌNH ĐẲNG  để làm đề cương cho các chiến lược quốc gia, biến sự bất bình đẳng thành một phương án trong đó sự tham gia của các cơ quan từ trung ương đến địa phương, từ cấp quốc gia đến khu vực. Trong nhiều năm qua VCCI đã có nhiều hành động thiết thực để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới Giai đoạn 2011 – 2020.Hội thảo được sự quan tâm của đông đảo các đối tác xã hội

trong nước và quốc tế

 

Bà cũng cho biết, tuyên truyền về bình đẳng giới là vấn đề tối quan trọng. Phối hợp các đối tác xã hội tuyên truyền mạnh mẽ về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức về công tác Giới, góp phần xóa bỏ các định kiến, các quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong gia đình và ngoài xã hội, trong kinh doanh, lao động, việc làm, tham gia các hoạt động mang tính toàn cầu và hội nhập quốc tế. Hiện tại, VCCI cũng đã thiết kế các tài liệu tuyên truyền như áp phích, tờ rơi, các bài báo, đăng website,…về bình đẳng giới taị doanh nghiệp và truyền tải đến cộng đồng doanh nghiệp một cách hiệu quả.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, chương trình hành động, các biện pháp tuyên truyền giáo dục, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý và sản xuất thì điều quan trọng hơn là tất cả mọi người, cả nam và nữ giới đều cần tự giác thay đổi quan niệm về phân biệt đối xử, nữ giới và nam giới phải nâng cao trình độ, sự hiểu biết để vừa tự bảo vệ mình, vừa tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội.

Doãn Giang

 


 

Trang 1 trong tổng số 2 trang (20 tin)