Phòng ngừa Lao động trẻ em

Hội thảo Tham vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn phòng ngừa lao động trẻ em và sửa đổi bộ quy tắc ứng xử

Doãn Giang June 26 2018 12:00AM GMT + 7

Ngày 26/6/2018 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Tổ chức lao động Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “ Tham vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn phòng ngừa lao động trẻ em và sửa đổi bộ quy tắc ứng xử”. Hội thảo là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam do Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL) tài trợ.

 

Bà Vi Thị Hồng Minh - Phó Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động

 phát biểu tại hội thảo

 

Theo Bà Vi Thị Hồng Minh - Phó Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động/ VCCI cho biết Pháp luật Việt Nam đã xây dựng để tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Tuy nhiên hiểu biết của các doanh nghiệp ở khu vực nông nghiệp phi chính thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em còn hạn chế. Có khoảng hơn 561 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động trong đó có 74% các doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng dưới 10 lao động, nguy cơ doanh nghiệp vi phạm tiêu chuẩn lao động quốc tế rất cao. Có nhiều tổ chức lao động quốc tế đã đưa Việt Nam vào danh sách có sử dụng lao động trẻ em.

 


Ông Minoru Ogasawara – Cố vấn trưởng dự án ENHANCE/ILO

 

Đồng quan điểm trên, ông Minoru Ogasawara – Cố vấn trưởng dự án ENHANCE/ILO cho biết hội thảo là một hoạt động vô cùng ý nghĩa nằm trong khuôn khổ dự án. Mục tiêu chính của dự án nhằm cam kết hỗ trợ trực tiếp về kỹ thuật để thúc đẩy các nỗ lực của Chính phủ trong việc giải quyết lao động trẻ em, tập trung giải quyết lao động trẻ em trong khu vực kinh tế phi chính thức cũng như một số ngành và địa bàn ưu tiên. Hiện nay, có rất nhiều hỗ trợ hướng tới mục tiêu quốc tế đã được thống nhất về chấm dứt lao động trẻ em mà gần đây được tái khẳng định trong mục tiêu phát triển Bền vững (SDG) 8.7. Sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân rất quan trọng trong liên minh 8.7. Thông qua buổi hội thảo, chúng ta sẽ xây dựng tài liệu hướng dẫn phòng ngừa lao động trẻ em và sửa đổi bộ quy tắc ứng xử để phù hợp với Việt Nam.

 


Toàn cảnh hội thảo

 

Việt Nam đã phê chuẩn các Công ước của ILO gồm Công ước 138 về độ tuổi tối thiểu ( phê chuẩn vào năm 2003 ) và Công ước 182 về xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất ( phê chuẩn năm 2000 ) . Việt Nam đã và đang thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề lao động trẻ em thông qua xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách và thể chế liên quan. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều thành tựu đáng kể trong việc giải quyết lao động trẻ em, đã thiết lập một khung pháp lý vững chắc phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và thực hiện một số chương trình, dự án để phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại cấp trung ương và địa phương.

 

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất cần xây dựng, hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn phòng ngừa lao động trẻ em và sửa đổi bộ quy tắc ứng xử là hoạt động cấp bách và cần thiết. Chấm dứt lao động trẻ em nguy hiểm, độc hại và cải thiện an toàn, sức khoẻ cho người lao động trẻ là cách để xây dựng một thế hệ người lao động tương lai làm việc có năng suất, có thu nhập tốt và có khả năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội. Đồng thời, cũng là cách để cải thiện an toàn và sức khoẻ của cha mẹ, các thành viên trong gia đình, thông qua đó giúp ngăn ngừa lao động trẻ em.

Doãn Giang