Điện tử

Thực hành lao động có TNXH mở ra hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Doãn Giang June 25 2018 12:00AM GMT + 7TS. Vũ Tiến Lộc phát biểu tại Hội thảo

“Dự án Tạo ra việc làm nhiều và tốt hơn thông qua thực hành trách nhiệm xã hội trong ngành Điện tử ở Việt Nam là linh hồn của chuỗi giá trị trách nhiệm mở rộng liên minh cho các ngành nghề khác, mở rộng liên minh cung ứng lao động có trách nhiệm là nòng cốt để thúc đẩy lao động chất lượng cao tại Việt Nam.”

 

Đó là nhận định của TS. Vũ Tiến Lộc tại hội thảo “Tăng cường đối thoại chính sách giữa quốc gia đầu tư và quốc gia tiếp nhận đầu tư – Tối đa hoá tác động của các doanh nghiệp đa quốc gia đối với việc làm bền vững trong ngành điện tử tại Việt Nam” được tổ chức vào ngày 15/6/2018 tại Hà Nội.

 

Thành công của dự án là mô hình mẫu cho các ngành xuất khẩu

 

Ông Dr. Chang - Hee Lee, Giám đốc Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam nhấn mạnh : “ Tôi rất vui mừng khi thúc đẩy các hoạt động của liên minh thông qua các đối thoại trực tiếp với sự tham gia của các doanh nghiệp FDI. Về phía ILO rất tự hào tham gia hoạt động này. Mục tiêu của dự án là xây dựng và thành lập liên minh để thúc đẩy các thực hành lao động các trách nhiệm trong toàn ngành và xa hơn nữa. Vẫn còn một số thách thức về chất lượng, số lượng công việc, các chính sách lao động, các chuẩn mực xã hội.”

 


Ông Dr. Chang - Hee Lee, Giám đốc Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam


Ông Dr. Chang – Hee Lee cũng cho biết trong lĩnh vực điện tử, hoạt động của liên minh các doanh nghiệp Điện tử cần có sự tham gia chặt chẽ của 3 bên, đó là lý do cần song hành với nhau không chỉ thông qua các hoạt động đơn lẻ. Các hoạt động đối thoại liên quan giữa quốc gia đầu tư và quốc gia nhận đầu tư, cùng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp nâng cao năng lưc cạnh tranh. Hội thảo là hoạt động cuối trong khuôn khổ dự án, dự án bước sang một chương mới với mục tiêu thúc đẩy tạo điều kiện hơn nữa giữa các quốc gia, nhà cung ứng, người lao động. Những kết quả có được của dự án là mô hình mẫu để chúng ta mở rộng thêm hoạt động những ngành khác như ngành hải sản, chế biến, may mặc…. ILO sẽ cùng thúc đẩy những ngành khác giày dép, điện tử, may mặc,… để đảm bảo tất cả các ngành xuất khẩu tuân thủ chuẩn mực lao động  và thúc đẩy trách nhiệm xã hội.

 

Thách thức đối với các FDI khi thực hiện CRS ở Việt Nam


Bà Githa Roelans – Trưởng phòng Vụ Doanh nghiệp đa quốc gia và liên kết doanh nghiệp ILO Geneva

 

Tại Hội thảo, bà Githa Roelans – Trưởng phòng Vụ Doanh nghiệp đa quốc gia và liên kết doanh nghiệp ILO Geneva cho biết, có tồn tại các khó khăn khi thuyết phục các FDI tới các quốc gia như Việt Nam. Bà Githa Roelans nhấn mạnh vào việc thúc đẩy mối quan hệ ba bên nhằm thúc đẩy mối quan hệ lao động bền vững. Đặc biệt, việc thực hiện tuyên bố ba bên là trách nhiệm của Chính phủ cũng như doanh nghiệp, cần có các đối thoại trực tiếp giữa các quốc gia đầu tư và tiếp nhận đầu tư về các vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ để chung tay thực hiện các mục tiêu GDP quốc gia. Được sự hỗ trợ của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, ngày càng nhiều các doanh nghiệp tham gia liên minh các doanh nghiệp điện tử Việt Nam sẵn sàng chung tay thúc đẩy trách nhiệm xã hội thông qua môi trường kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng sẵn sàng cải thiện môi trường làm việc, cải thiện cuộc sống người lao động.

 

Thách thức mở ra cơ hội cho các ngành xuất khẩu

 


Các đại biểu tại toạ đàm

Theo bà Githa Roelans, Dự án Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm thông qua các phương thức thực hành kinh doanh và lao động có trách nhiệm xã hội trong ngành Điện tử ở Việt Nam có phạm vi rất rộng đi kèm các quy định cụ thể CRS nhằm tăng trưởng bền vững cho các đối tác, thúc đẩy thương mại luôn đi kèm với trách nhiệm xã hội. Đây chính là một thách thức lớn cho các FDI khi vào Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội để mở rộng cơ hội với cộng đồng doanh nghiệp Nhật bản tăng cường tham gia đóng góp vào liên minh các doanh nghiệp Điện tử tại Việt Nam. Dự án là bước đi đầu tiên trong chính sách đối thoại để thúc đẩy trách nhiệm xã hội mở rộng ra cho các dự án sắp tới tại Việt Nam.

 

Hội thảo sẽ góp phần mở ra giai đoạn mới cộng sinh cùng có lợi giữa doanh nghiệp FDI lớn và cộng đồng doanh nghiệp nội địa, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, thúc đẩy trách nhiệm xã hội, tạo việc làm bền vững trong ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam. Đặc biệt là hướng tới hình thành chuỗi cung ứng điện tử tại Việt Nam gắn với chuỗi cung ứng điện tử của thế giới có trách nhiệm.

 

Doãn Giang

Tin khác

Trang 1 trong tổng số 2 trang (16 tin)