Điện tử

Khoá tập huấn Thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp điện tử và cập nhật hệ thống văn bản pháp luật về tiền lương đối với doanh nghiệp.

Doãn Giang May 8 2018 12:00AM GMT + 7

Ngành điện tử là một ngành có mức độ hội nhập mạnh mẽ nhất tại Việt Nam. Việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động trong ngành phải nâng cao cạnh tranh song song với việc đảm bảo thực hiện trách nhiệm xã hội. Để tạo kết nối cho các doanh nghiệp điện tử trong chuỗi cung ứng có cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau và cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến tiền lương cho các doanh nghiệp, ngày 11/5/2018, tại Bắc Ninh, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) phối hợp với tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức khoá tập huấn : “Thúc đẩy thực hành trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp điện tử và cập nhật hệ thống văn bản pháp luật về tiền lương đối với doanh nghiệp”.


Doãn Giang

Tin khác

Trang 1 trong tổng số 2 trang (14 tin)