Điện tử

Chương trình Toạ đàm phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.

Doãn Giang May 9 2018 12:00AM GMT + 7

BEA và ILO phối hợp tổ chức Toạ đàm phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.

Ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam có bước phát triển rõ rệt cả về số lượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong sự tăng trưởng của nền kinh tế và đang từng bước trở thành ngành công nghiệp xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Tuy nhiên, tính liên kết giữa doanh nghiệp điện tử với khách hàng và các nhà cung cấp còn hạn chế. Ngày 10/5/2018, tại tp. Bắc Ninh, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA/VCCI) phối hợp với tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức toạ đàm với nội dung “ Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử thông qua tăng cường chất lượng việc làm.”

Doãn Giang

Tin khác

Trang 1 trong tổng số 2 trang (14 tin)