Văn phòng Giới sử dụng lao động

Lập kế hoạch chiến lược hoạt động và điều phối dự án ILO NIRF – VCCI

Doãn Giang April 3 2018 12:00AM GMT + 7

Ngày 3-4/04/2018, tại Hà Nội, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA) phối hợp với tổ chức lao động quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo lập kế hoạch chiến lược hoạt động và điều phối dự án ILO NIRF – VCCI.

Hội thảo gồm có bảy phiên làm việc chính xoay quanh các chủ đề về lập kế hoạch chiến lược và điều phối dự án. Mục tiêu của hội thảo hướng tới các nội dung chính bao gồm: Lập kế hoạch tổng quan về Quan hệ lao động hướng tới xây dựng cộng đồng người sử dụng lao động có năng suất, trách nhiệm xã hội và đối thoại xã hội tại nơi làm việc tốt hơn; Nâng cao vai trò vận động cải cách pháp luật và chính sách của tổ chức đại diện người sử dụng lao động; Tập huấn về Đối thoại xã hội tại nơi làm việc; Nâng cao chất lượng dịch vụ của VCCI cho các thành viên; Một số sáng kiến nâng cao sự tham gia của mạng lưới người sử dụng lao động, và những thực hành tốt về quan hệ lao động tại nơi làm việc; Hợp tác thúc đẩy thí điểm đối thoại xã hội hai bên/ba bên và thí điểm thương lượng tập thể; Thông qua Kế hoạch hoạt động chi tiết của Dự án năm 2018 và kế hoạch sơ bộ dự kiến năm 2019 cùng với cơ chế điều phối.


Toàn cảnh hội thảo

Theo Bà Trần Thị Lan Anh – Phó tổng thư ký Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động cho biết các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị trước những thay đổi lớn của thị trường lao động. Người sử dụng lao động cần phải xác định được bốn giai đoạn hành động trước sự thay đổi của bộ Luật lao động đó là: Đàm phán về Bộ Luật lao động, Chuẩn bị cho các tổ chức của người sử dụng lao động trước những thay đổi, chuẩn bị cho người sử dụng lao động trước những thay đổi, thực hiện nội dung sử đổi của bộ luật Lao động.

 

Bà Trần Thị Lan Anh – Giám đốc văn phòng Giới sử dụng lao động

 

Ông Yoon Youngmo – Chuyên gia ILO cấp cao về Quan hệ lao động cho rằng hiện nay, người sử dụng lao động đang gặp những thách thức từ bên trong và bên ngoài như: tổ chức đầu tư ( các nhà đầu tư, ngân hàng,..); tổ chức thị trường ( người mua hàng, người phân phối, các đối thủ cạnh tranh); môi trường quy chế, tổ chức sản xuất (công nghệ, hệ thống sản xuất, phương pháp sản xuất, người lao động, thầu phụ và các nhà cung cấp).


Ông Yoon Youngmo – Chuyên gia ILO cấp cao về Quan hệ lao động

Đồng quan điểm với ông Yoon Youngmo, Bà Vi Thị Hồng Minh – Phó Giám đốc văn phòng Giới sử dụng lao động cũng bày tỏ vai trò quan trọng của người sử dụng lao động trong quá trình đàm phán lương tối thiểu vùng tại Hội đồng tiền lương quốc gia.

Hội thảo lập kế hoạch chiến lược hoạt động và điều phối dự án ILO NIRF – VCCI góp phần xây dựng cộng đồng người sử dụng lao động có năng suất, trách nhiệm xã hội và đối thoại xã hội tại nơi làm việc tốt hơn, thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc, giúp người sử dụng lao động thực hành tốt về quan hệ lao động tại nơi làm việc.

Doãn Giang

Trang 1 trong tổng số 4 trang (45 tin)