Văn phòng Giới sử dụng lao động

Tập huấn cách sử dụng, đăng tải và quản lý cổng thông tin điện tử website beavccivietnam.com.vn

Doan Giang Mar 19 2018 12:00AM GMT + 7

Ngày 21-23/3/2018, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Chương trình GIG, Văn phòng Giới sử dụng lao động (BEA) tổ chức khoá tập huấn cho cán bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về “ Hướng dẫn cách sử dụng, đăng tải và quản lý cổng thông tin điện tử website beavccivietnam.com.vn”.


Khoá tập huấn nhằm giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng, đăng tải, quản lý website của BEA. Nội dung khoá tập huấn tập trung vào các chủ đề: hướng dẫn khai thác thông tin trên website, hướng dẫn đăng nhập, taọ user quản lý, cách phân quyền sử dụng hệ thống quản lý, hướng dẫn tạo cây menu, nhập tin tức, sự kiện, khảo sát, quản lý bài đăng,…

Khoá tập huấn giúp cán bộ VCCI có cái nhìn tổng quan về website, cách quản lý, sử dụng website. Website beavccivietnam.com.vn là cổng thông tin điện tử chính thống và suy nhất của BEA. Website ra đời giúp BEA, VCCI tiếp cận dễ dàng với người sử dụng lao động, người lao động, mang lại hiệu quả cao cho phát triển kinh tế, hài hoà quan hệ lao động nói chung.

Doãn Giang

Gửi yêu cầu đăng ký tham dự sự kiện

Trang 1 trong tổng số 4 trang (45 tin)